Синґулярні проблеми в задачах електрики і механіки за ідеалізації математичного опису

2019;
: cc. 92 - 98
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет “Львівська політехніка” кафедра електромехатроніки та комп’ютеризованих електромеханічних систем

Показано можливі небезпеки ідеалізації під час побудови математичних образів фізичних об’єктів чи систем. Вони можуть бути прийнятні, прихованіі, або навіть такі, що сягають синґулярности, а то й нереальні. Це розкрито на п’ятьох практичних задачах елект- рики і механіки. Зокрема, йдеться про електричні кола, що містять EJ-вироджені перетини й контури, утворені виключно ідеальними джерелами струму і ЕРС, про обертову синґулярність за ідеальної пружности, про гармонічний електричний резонанс, про зовнішню характеристику серієсного ґенератора постійного струму за ідеального феромаґнетизму, про сиґулярність і парадокс 4/3 електрона. Повна система рівнянь електричного кола завше містить кількість рівнянь, що дорівнює кількості невідомих. Але якщо є перетини, утворені виключно ідеальними джерелами струму j, або контури, утворені виключно ідеальними джерелами напруги e, то вона стає недовизначеною, бо рівняння, складені за законами Кірхгофа для таких перетинів і контурів (надалі називатимемо їх EJ-виродженими), не містять невідомих, хоч самі закони повинні суворо дотримуватись.

Такі задачі доволі часто виникають на практиці: достатньо назвати трифазне коло, ідеальні джерела напруги якого з’єднано трикутником, або ідеальні джерела струму — у зірку. Але найчастіше EJ- виродження виникають у задачах аналізу радіоелектронних кіл.

Наукові пошуки часто натрапляють на практичні задачі, розв’язки яких надто спрощуються за умов тієї чи иншої локальної ідеалізації, а то й неможливі без неї. Тому треба відповідально ставитися до аналізу одержаних результатів у кожному конкретному випадку. Задачі на синґулярність були розглянуті лише в тому розумінні, аби загострити проблему. Будь-який математичний образ реального фізичного процесу здійснюється за тих чи инших лоґічних припущень, зокрема й ідеалізації.

Але ідеалізацією треба користуватися розсудливо, бо вона може призводити до разючих спотворень істини, у граничних випадках навіть до синґулярности, як показано нижче, а інколи до малопомітних, а тому найпідступніших.

Tykhonov A. N., Arsenyn V. Ya. Metody resheniya nekorektnykh zadach. - M.: Nauka, 1974. - 223 s. 

Chaban V. Elektromahnetni protsesy. - L.: Prostir M., 2017. - 412 s. 

Chaban V. Protoenercia // Tekhnichni visti (Technical News) 2016/1(43), 2 (44), s. 12-13. 

Chaban A. Matematychne modeliuvnnia kolyvnykh protsesiv u elektromekhanichnykh systemakh. - L.: Vyd-vo Tarasa Soroky, 2008. - 328 s. 

Chaban V. Elektrotekhnika. - Lutsk - Lviv, 2013. - 252 s.