Електроенергетичні та електромеханічні системи

UDC 621.311.319.365.372.718:62-503

Журнал є правонаступником збірника наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Електроенергетичні та електромеханічні системи» 

Журнал призначений для науковців і інженерів, що спеціалізуються в галузі електроенергетики та електромашинобудування.

Мова видання: українська, англійська

Періодичність випуску: 1 раз на рік

У Журналі публікуються матеріали наукових досліджень, які раніше не були опубліковані, мають науково-теоретичне та практичне значення та підготовлені на високому науковому рівні. У журналі розглядаються питання теорії і проектування електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем, створення їх математичних моделей, питання оптимізації таких систем за різними критеріями якості, особливості побудови систем цифрового керування ними, питання пов’язані з нетрадиційними способами одержання електричної енергії та спеціальними режимами роботи електричних машин, вентильними електромеханічними перетворювачами і системами, приводяться результати розрахунків, експериментальних та математичних досліджень, розміщені питання електричних та електромагнітних кіл, досвід експлуатації, налагодження та діагностики електротехнічних установок.

Тематика журналу:

  • елементи та системи електроенергетики та електромеханіки;
  • системи автоматичного керування;
  • математичне моделювання у електроенергетиці, електромеханіці та електротехніці;
  • теорія електричних кіл та полів;
  • навчання з електротехнічних дисциплін.