Основні конструктивні співвідношення лінійного генератора імпульсної дії

2020;
: сс. 88 - 94
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра електромехатроніки та комп’ютеризованих електромеханічних систем
3
аціональний університет “Львівська політехніка”, кафедра електромехатроніки та комп’ютеризованих електромеханічних систем
4
Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано види втраченої при артилерійському пострілі енергії з метою визначення можливості її повторного використання. Пропонується використати кіне- тичну енергію руху ствола і противідкотних пристроїв для генерування та акумулюван- ня у вигляді електричної енергії для підвищення енергетичної незалежності підрозділу при виконанні бойової задачі.

Для цієї мети застосовано лінійний генератор імпульсної дії з гладким якорем магнітоелектричного збудження, структуру активної частини якого досліджено.

Застосовано принципи поділу структури електромеханічного перетворювача до лінійного генератора імпульсної дії, що дозволило  оптимально  використовувати активні матеріали.

Використано твердження, що при ненасиченому магнітопроводі магніторушійна сила постійного магніту прикладена в основному до немагнітного проміжку, тому за основний критерій проектування взято рівність висоти магніту величині, що скла- дається  з  товщини  обмоткового  шару  та  технологічного  проміжку  між  магнітом  та обмоткою та товщина активної зони дорівнює сумарній товщині спинок магнітопро- водів статора і повзуна.

Встановлено   оптимальні  значення  величини  полюсної  поділки   для  заданих значень внутрішнього та зовнішнього габаритного діаметрів проектованого генератора.

Наведено основні співвідношення для визначення оптимальних значень ширини та висоти магніту, товщини спинок магнітопроводу статора та повзуна з урахуванням коефіцієнтів розсіяння та приведення площі магнітопроводу до середнього його діамет- ра, який враховує зменшення площі магнітопроводу через зменшення діаметра порівняно з внутрішнім діаметром магніту.

Shabatura Yu. V. Pidvy'shhennya bojovy'x mozhly'vostej arty'lerijs'ky'x pidrozdiliv za raxunok zastosuvannya al'ternaty'vny'x dzherel zhy'vlennya / Yu. V.

Shabatura, M. V. Balandin // Zbirny'k naukovy'x pracz' ZhVI "Problemy' stvorennya, vy'probuvannya, zastosuvannya ta ekspluataciyi skladny'x informacijny'x sy'stem". 2017. # 14. S. 31-41.

Shabatura Yu. V. Kompleksna sy'stema peretvorennya energiyi, shho rozsiyuyet'sya pid chas postrilu arty'lerijs'koyi garmaty' / Yu. V. Shabatura M. V. Balandin // Materialy' vseukrayins'koyi naukovo-texnichnoyi konferenciyi "Aktual'ni problemy' proektuvannya, vy'gotovlennya i ekspluataciyi ozbroyennya ta vijs'kovoyi texniky'" 17-19 travnya 2017 r.: zbirny'k tez dopovidej - Vinny'cya: VNTU. 2017. S. 336-339.

Pyrhönen Juha. Design of rotating electrical machines / Juha Pyrhönen, Tapani Jokinen, Valéria Hrabovcová ; translated by Hanna Niemel¨a. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-470- 69516-6 (cloth) © 2008 John Wiley & Sons, Ltd. 512 р.

Boldea I. The electric generators handbook. Synchronous generators / I. Boldea, CRC/Taylor & Francis. 2006. 444 с.
https://doi.org/10.1201/9780849314810

Gieras J. F. Permanent magnet motor technology: design and applications / J. F. Gieras, Third edition. CRC Press. London, New York. 2010. 603 с.
https://doi.org/10.1201/9781420064414

Попічко В. В. Проектування електричних машин постійного струму: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./Нац. ун-т "Львів. політехніка". Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2004 . 584 с.

Kharchyshyn B. Reduction of force ripples in linear motors / Bohdan Kharchyshyn, Mykhailo Khai, Volodymyr Moroz // Computational Problems of Electrical Engineering. 2014. Vol. 4. No. 1. P. 7-10.

Moroz V. I. Ekspery'mental'ni doslidzhennya dy'namichny'x vlasty'vostej linijnogo dvy'guna z postijny'my' magnitamy' / V. I. Moroz, P. A. Bolkot, K. I. Snitkov, B. M. Xarchy'shy'n // Naukovi praci Donecz'kogo nacional'nogo texnichnogo universy'tetu. Seriya "Elektrotexnika ta energety'ka". 2013. #2(15). S. 186-189.

Balandin M. V., Xaj M.V., Xarchy'shy'n B.M., Cimko O. O. Linijny'j generator impul'snoyi diyi. Zayavka na vy'dachu patentu na vy'naxid. Reyestr. # a201901663 vid 18.02.2019 r.