Акція "Вісла" в міжпоколіннєвій комунікації

https://doi.org/10.23939/shv2017.02.081
Надіслано: Жовтень 12, 2017
Прийнято: Листопад 16, 2017
Автори:
1
University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Досліджено драматичні події Акції Вісла, що тривала з 1947 р. по 1959 р. і стосувалася 140 тисяч осіб, в описах деяких родин, безпосередніх учасників переселення. Проаналізоано коментарі та інтерпретацію вищеназваної події членами кількох родин – потерпілих від акції.

Brewka, B. (2017a, 29 April). Report granted to the author.

Brewka, I. (2017b, 29 April). Report granted to the author.

Brewka, R. (2017c, 29 April). Report granted to the author.

Czerepaniak, M. (2017, 29 April). Report granted to the author.

Orzechowski, Andrzej. (n. d.). Akcja “Wisła” 1947 – Jadę na Prusy. Typescript available to the author