Розпізнавання спотворених символів неповнозв’язною одношаровою дипольною нейронною мережею

2022;
: cc. 199 - 207
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка
4
Національний університет «Львівська політехніка»
5
Національний університет «Львівська політехніка»

У роботі розглянуто дві проблеми: перша стосується розпізнавання спотворених символьних образів одношаровою неповнозв’язною дипольною нейронною мережею, а друга – оптимізації обчислювального ресурсу під час розпізнавання спотворених символьних образів. Об’єктом дослідження є процес розпізнавання спотворених символьних образів одношаровою неповнозв’язною дипольною нейронною мережею. Предмет дослідження – алгоритми оптимізації обчислювального ресурсу під час розпізнавання спотворених символьних образів, а його мета – розроблення архітектури неповнозв’язної одношарової мережі з дипольними нейронами. Зокрема, запропоновано архітектуру неповнозв’язної одношарової мережі з дипольними нейронами. Неповнозв’язність синаптичних зв’язків між нейронами ґрунтується на тому, що істотна взаємодія між дипольними нейронами існує в найближчому їх оточенні. Синаптичні зв’язки між дипольними нейронами враховуються тільки між найближчими сусідніми нейронами, оскільки тензор синаптичних зв’язків $\lambda_{i j}$ між $i$-м та $j$-м дипольними нейронами обернено пропорційний до відстані $r_{i j}$ між сусідніми $i$-м та $j$-м дипольними нейронами, тому $\lambda_{i j+1}<<\lambda_{i j}$ . Побудована неповнозв’язна одношарова дипольна нейронна мережа має розріджену симетричну матрицю синаптичних зв'язків, використовується як автоасоціативна пам’ять та функціонує до досягнення рівноваги, коли наступний стан мережі дорівнює попередньому. Розроблено алгоритм розпізнавання вхідних спотворених символьних образів за допомогою неповнозв’язної дипольної нейронної мережі, реалізований у прикладній системі Matlab. Показано, що для розпізнавання вхідних символьних образів неповнозв’язною дипольною нейронною мережею час обчислювального ресурсу менший порівняно з повнозв’язною нейромережею у $n(n + 1)/4$ разів ($n$ – кількість пікселів у стовпцях та рядках відповідно, які використовують для кодування вхідних зображень). Числові експерименти показали, що час обчислювального ресурсу для розпізнавання $0,4n^2$ спотворених символьних знаків, які описуються матрицею розміром 5×5, менший від часу розпізнавання повнозв’язною нейронною мережею у 7,5 разу.

 1. Peleshchak R., Lytvyn V., Peleshchak I., Doroshenko M., Olyvko R. (2019). Hechth-Nielsen theorem for a modified neural network with diagonal synaptic connections. Mathematical modeling and computing, 6 (1), 101–108. Retrieved from: https://doi.org/10.23939/mmc2019.01.101.
 2. Lytvyn V., Peleshchak I., Peleshchak, R. (2017). The compression of the input images in neural network that using method diagonalization the matrices of synaptic weight connections. 2nd International Conference on Advanced Information              and            Communication               Technologies              (AICT),              66–70.            Retrieved              from: https://doi.org/10.1109/AIACT.2017.8020067.
 3. Haykin S. (2006). Neural networks. Complete Course 2nd Ed. Translation from English. Williams Publishing House, 1104.
 4. Penrouz R. (2005). Shadows of the Mind: In Search of a Science of Consciousness. IKI, 690.
 5. Hameroff S. (1994). Quantum coherence in microtubules: A neural basis for emergent consciousness? Journal of Consciousness Studies, 1, 91–118.
 6. Пелещак Р. М., Литвин В. В., Черняк О. І., Пелещак І. Р., Дорошенко М. В. (2021). Стохастична псевдоспінова нейронна мережа з тридіагональними синаптичними  зв’язками. Радіоелектроніка, інформатика, управління, 2, 114–122. Retrieved from: https://doi.org/10.15588/1607-3274-2021-2-12.
 7. Brown J. A., Tuszynski J. A. (1999). A review of the ferroelectric model of microtubules. Ferroelectrics, 220, 141–155. Retrieved from: https://doi.org/10.1080/00150199908216213.
 8. Tuszynski J. A., Hameroff S. H., Sataric M. V., Trpisova B. T., Nip M. L. A. (1995). Ferroelectric behavior in microtubule dipole lattices: implications for information processing, signaling and assembly/disassembly. Journal of Theoretical Biology, 174, 371–380. Retrieved from: https://doi.org/10.1006/jtbi.1995.0105.
 9. Hunt C., Stebbing H. (1994). Role of MAPs and  motors in the bundling and shimmering of native microtubules from insect ovarioles. Cell Motility and Cytoskeleton, 27, 6978–6985. Retrieved from: https://doi.org/10.1002/cm.970270108.
 10. Slyadnikov Е. Е. (2007). Physical model and associative memory of the cytoskeletal microtubule dipole system. Journal of Technical Physics, 77 (7), 77–86.
 11. Hopfield J. J. (1982). Neural networks and physical systems with emergent collective computational abilities. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 79 (8), 2554–2558. Retrieved from: https://doi.org/10.1073/pnas.79.8.2554.