Аналіз вибору ІТ спеціальностей учнями випускних класів на прикладі Тернополя

2019;
: cc. 79 - 89
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
4
Рівненський державний гуманітарний університет, Україна

Реалізація ефективних комунікативних процесів у міських соціокомунікаційних середо- вищах є необхідною передумовою формування процедур професійного самовизначення мешканців у «розумних» містах. Саме вони забезпечують встановлення міжособистісних зв’язків у міському соціумі, зокрема системи освіти, ринку праці та трансформацій, які відбуваються в економіці міст та територіальних громад. Проведені дослідження засвідчують, що процес вибору професійного спрямування особи є складним, багатокроковим, ітеративним соціокомунікаційним процесом, який потребує врахування великої кількості параметрів та передумов. Для підвищення ефективності прийняття рішення абітурієнтом щодо вибору майбутнього фаху розроблено програмно-алгоритмічний комплекс, який реалізовує інформаційні технології вибору професії та супроводу підготовки фахівців. У статті розглянуто архітектуру програмно-алгоритмічного комплексу як складову проєктної діяльності щодо забезпечення потреб ІТ галузі у кваліфікованих кадрах, підготовка яких розпочинається зі шкільної лави. З використанням функціональних можливостей програмно-алгоритмічного комплексу проаналізовано тенденції щодо складання зовнішнього незалежного оцінювання на прикладі випускників середніх шкіл міста Тернополя з предметів, профільних для спеціальностей ІТ галузі. Результати ЗНО та вибору предметів для його складання засвідчують поступове зростання зацікавленості абітурієнтів спеціальностями ІТ галузі.

1. Nota, L., Santilli, S., & Soresi, S. (2016). A Life‐Design‐Based Online Career Intervention for Early Adolescents: Description and Initial Analysis. The Career Development Quarterly, 64, 4-19. https://doi.org/10.1002/cdq.12037

2. Charles, E. & Wang. Y. (2017). Social influence in career choice: Evidence from a randomized field experiment on entrepreneurial mentorship. Research Policy, 46, 636-650. https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.01.010

3. Frans, M. (2017). A Dialogue Worth Having: Vocational Competence, Career Identity and a Learning Environment for Twenty-First Century Success at Work. Enhancing Teaching and Learning in the Dutch Vocational Education System, 139-155.

4. Bomba, A., Nazaruk, M., Kunanets, N., & Pasichnyk, V. (2017). Constructing the diffusion-like model of biocomponent knowledge potential distribution. International Journal of Computing, 16(2), 74-81.

5. Pasichnyk, V., & Nazaruk, M., (2017). Software-algorithmic complex of information and technological support of training specialists in the conditions of smart city. Scientific Bulletin of UNFU, 27(9), 78-85. https://doi.org/10.15421/40270917

6. Kunanets, N., Nazaruk, M., Nebesnyi, R., & Pasichnyk, V. (2018). Information technologies of personalized choice of professionals in smart cities. Information Technologies and Learning Tools, 65(3), 277-290. https://doi.org/10.33407/itlt.v65i3.2172

7. Ukrainian Center for Educational Quality Assessment. Statistics of the main EEO session, from https://zno.testportal.com.ua/opendata.

8. Open school. Admission 2019, from https://open-school.uspishnemisto.com.ua