Аналіз задачі опрацювання відсутності та неповноти інформації у сховищі даних

2008;
: сс. 245 – 253
Authors: 

Шаховська Н.Б., Угрин Д.І.

  1. Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж,
  2. Буковинський університет, кафедра інформаційних систем і технологій

Під час реалізації проектів побудови сховищ даних виникає ряд загальних завдань, що залежать від предметної області даних: проектування структури, актуалізація агрегатних значень, розрідження гіперкуба, зниження якості рішень. У статті розглянуто можливі шляхи рішення цих завдань і способи реалізації простих та ієрархічних вимірів.

1. Хрусталёв Е.М. Агрегация данных в OLAP-кубах // Алекс Консалтинг & Софт. – 2006.
2. Заботнев М.С. Методы представления информации в разреженных гиперкубах данных ФГНУ //
"Госинформобр". 3. Шаховська Н.Б., Кісь Я.П. Використання класифікаційних правил для
зменшення невизначеності у сховищах даних, побудованих на основі реляційної моделі // Вісник Нац.
ун-ту “Львівська політехніка”. – 2005. – № 546. – С. 155–162. 4. Шаховська Н.Б. Методи усунення
невизначеності у сховищах даних // Тези доповідей міжнародної конференції «Комп’ютерні науки
та інженерія CSE-2006». – Львів, 2006. 5. Мейер Д. Теория реляционных баз данных. – М.: Мир. –
1987. 6. Raden N. Данные, Данные и только данные // ComputerWeek-Москва. – 1996. – №8.
7. Тарасов Д.О., Шаховська Н.Б. Опрацювання нечіткостей на різних етапах формування замов-
лення // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2001. – № 438. 8. Стулов А.П. Особенности
построения информационных хранилищ // Открытые системы. – 2003. – № 4. 9. Вон Ким Три
основных недостатка современных хранилищ данных // "Открытые Системы". – 2003. – №2.