Інтелектуальний аналіз дерева прийняття рішень в інформаційних системах скринінгового спостереження за імунологічними пацієнтами

2008;
: сс. 233 – 244
Authors: 

Чирун Л.В., Лещинський Є.В.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Розглядається задача створення інформаційної системи для предметної області з ієрархічною організацією інформації. Визначається ряд функцій, які система покликана виконувати. Виходячи з поставлених задач, формуються вимоги до форми представлення даних. Значну увагу приділено збереженню ієрархічних даних, їх відтворенню, а також відтворенню їх структури.

1. Лещинський Є.Я. Моделювання процесу збирання та подання ієрархічно організованої
інформації на прикладі спостережень за імунологічними пацієнтами // Вісник Національного
університету „Львівська політехніка”. — 2004. — № 519. — С. 214–224. 2. Нікольський Ю.В.
Моделі даних у структурах, що трансформуються // Вісник Національного університету
„Львівська політехніка”. — 2004. — № 519. — С. 233–243. 3. Стив Спикльмайр, Кевин Фридли,
Джерри Спикльмайр, Ким Брэнд. Zope. Разработка Web-приложений и управление контентом:
Пер. с англ. — М.: ДМК Пресс, 2003. — 464с. 4. Лесса Андре. Python. Руководство разработчика:
Пер. с англ. /Андре Лесса — СПб.: ООО «ДиаСофтЮП», 2001. — 688 с. 4. http://www.zope.org.
5. http://www.python.org.