Інтернет: сучасні технології та бізнес-моделі

2008;
: сс. 175 – 190
Authors: 

Кравець Р.Б., Скицький Т.Р.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем і мереж

Подано короткий огляд Інтернет-технологій та найуспішніших бізнес-моделей, які сьогодні ефективно використовуються у Всесвітній мережі, та розглянуто еволюцію цих моделей у зв’язку із тими можливостями, які надає інтенсивний розвиток програмного забезпечення (новітні Web-технології).

1. Michael Rappa. Business Models On The Web. – http://www.digitalenterprise.
org/models/models.html. 2. Allan Afuah, Christopher Tucci. Internet Business Models And Strategies: Text
And Cases. – New York University. – 2003. – Mcgraw-Hill Higher Education. 3. John Musser, Tim
O’Reilly. Web 2.0 Report.- ISBN: 0596527691. 4. Paul Sloan, Paul Kaihla. Blogging For Big Bucks. –
Business 2.0 Magazine. http://money.cnn.com/2006/08/21/Technology/Bloggingdollars0822.Biz2/index.
htm. 5. Alex Iskold. The Attention Economy: An Overview. – Technology Blog. – http://
Alexiskold.Wordpress.com/2007/03/02/The-Attention-Economy-An-Overview/. 6. Richard Macmanus.
Read/Write Web. – www.ReadWriteWeb.Com. 7. Tim O'Reilly. What Is Web 2.0: Design Patterns And
Business Models For The Next Generation Of Software. -http: // www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/
tim/news/2005/09/30/what-is-Web-20.html