Класи сучасних технологій дистанційної освіти

2008;
: сс. 119 – 125
Authors: 

Думанський Н.О.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Розглянуто основні шляхи розвитку дистанційної освіти та класифікацію сучасних технологій дистанційного навчання на основі вітчизняних та закордонних дистанційних навчальних закладів.

1. Баловсяк Н., Азарова О., Зуева И. Качественноео бразование в виртуальнойа удитории //
«Компьютерра». – 2005. – №7. – С.24–25. 2. Бершадская М.Д. Разработка концептуальных основ
модульного планирования дистанционного учебного процесса / М.Д. Бершадская, Л.И. Денисович,
О.И. Карпенко // Инновации в образовании. – 2002. – №5. – С. 4–10. 3. Борсук П. Інформатизація
освіти - головний етап розвитку дистанційної форми навчання// Новий колегіум. – 2002. – №4–5. –
С.32–35. 4. Жилінкова І. Дистанційна освіта: ком'ютерні телекомунікації в сучасній освітній
діяльност і// Управління освітою. – 2003. – №4. – С.11. 5. Колоколов А.С. Перспективные
телевизионные формы дистанционного обучения/ А.С. Колоколов, В.М. Кроль, Е.Д. Сотников //
Инновации в образовании. – 2003. – №2. – С.88–98. 6. Преждо Л. Дистанционные технологии в
структуре представления знаний // Новий колегіум. – 2002. – №4–5. –С.26–31.