Методи та засоби оцінювання ризиків безпеки інформації в системах електронної комерції

2008;
: сс. 20 – 33
Authors: 

Берко А.Ю., Висоцька В.А., Рішняк І.В.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Проаналізовано основні методи та засоби оцінювання ризиків систем захисту інформації у сфері електронного бізнесу та шляхи зменшення рівня цих ризиків.

1. Береза А.М. Електронна комерція. – К, 2002. 2. Галіцин В.К., Левченко Ф.А.
Багатокористувальницькі обчислювальні системи та мережі. – К.: КНЕУ, 1997. 3. Грабовый П.Г.,
Петрова С.Н., Полтавцев С.И., Романова К.Г., Хрусталев В.Б., Яровенко С.М. – М.: Аьянс, 1994.
4. Джерк Н. Разработка приложений для электронной коммерции. – СПб.: Питер, 2001.
5. Катренко А.В. Ситемний аналіз об’єктів та процесів комп’ютерізації. – Львів: “Новий світ –
2000”, 2003. –С. 286 – 322. 6. Катренко А.В. Системні аспекти розвитку архітектури
підприємства // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2002. – №464. – С. 123–131. 7. Козьє
Девид, Электронная коммерция. – М.: Русская Редакция, 1999. 8. Крупник А. Бизнес в интернет. –
М.: Микроарт, 2002. 9. Питерсон Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем. – М.: Мир,
1984. 10. Советов Б.Я. Яковлев С.А. Моделирование систем. – М.: Высшая школа, 1985.
11. Успенский И.Энциклопедия Интернет-бизнеса. – СПб.: Питер, 2001. 12. Холмогоров В.
Интернет – маркетинг. – СПб.: Питер, 2001. 13. Эймор Дэниел, Электронный бизнес. Эволюция
и/или революция. – М.: Вильямс, 1999. 14. Рішняк І.В. Системний аналіз категорій ризику та
невизначеності // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2003. – № 489. 15. Верес О.М.,
Катренко А.В., Рішняк І.В., Чаплига В.М. Управління ризиками в проектній діяльності // Вісн. Нац.
ун-ту “Львівська політехніка”. – 2003. – №489. – С.38–49. 16. Берко А.Ю., Висоцька В.А., Чи-
рун Л.В. Алгоритми опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної комерції // Вісн.
Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2004. – № 519. – С.10–20. 17. Берко А.Ю., Висоцька В.А.
Проектування навігаційного графу web-сторінок бази даних систем електронної комерції // Вісн.
Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2004. – №521. – С.48–57.