Моделювання поведінки та класифікація учасників веб-спільнот на основі нечітких множин

2008;
: сс. 218 – 228
Authors: 

Сєров Ю.О.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Розглянуто актуальну проблему дослідження та аналізу поведінки учасників Веб-спільноти (форуму), визначено характерні риси, класи та розроблено правила класифікації учасників Веб-спільноти.

1. Typical ways of web-communities development, Proceedings of the International Conference on
Computer Science and Information Technologies, CSIT`2006, September 28th-30th, Lviv, Ukraine, p.56–58.
2. Круглов В. В., Дли М. И., Голунов Р. Ю. Нечеткая логики и искусственные нейронные сети: Учеб.
пособие. – М.: Издательство Физико-математической литературы, 2001. – 224 с. – ISBN 5-94052-
027-8. 3. Web community, http://en.wikipedia.org/wiki/Web_community. 4. Flake G., Lawrence S., Giles
C., Coetzee F. Self-Organization of the Web and Identification of Communities. IEEE Computer, 35(3),
66–71, 2002, http://webselforganization.com/. 5. Кириллин А. Раскрутка форума. Ч. І, понятийная
31.05.2004, http://www.webotdel.ru/notes/forum1/ http://www.webotdel.ru/notes/forum1/. 6. А. Кириллин
Раскрутка форума. Ч. ІІ, техническая. 31.05.2004 http://www.webotdel.ru/notes/forum2/
http://www.webotdel.ru/notes/forum2/. 7. Кириллин А. Раскрутка форума. Ч. ІІІ, оживляющая
31.05.2004, http://www.webotdel.ru/notes/forum3/ http://www.webotdel.ru/notes/forum3/. 8. Означення
форуму, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%
83%D0%BC. 9. Ziegler T. /Web 2.0: A Pattern Library/. // Webmonkey: Developers Resource. 21 Mar
2006 9p., http://www.webmonkey.com/06/12/index4a.html.