Моделювання температурної характеристики сенсора на основі неперервного мінімаксного сплайн-наближення експоненційним виразом

2008;
: сс. 3 – 11
Authors: 

Андруник В.A.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Розглянуто властивості мінімаксного наближення з інтерполюванням сумою многочлена й експоненти із заданим показником степеня. Описано алгоритм побудови неперервного мінімаксного сплайн-наближення із заданою похибкою згаданим виразом. Застосовування такого наближення для опису температурної характеристики сенсора зменшує розбіжність між значеннями чутливості сенсора й похідної від сплайну. Наведено приклад застосування такого сплайн-наближення для опису низькотемпературної характеристики термодіодного сенсора.

1. Иващенко А. Н., Шварц Ю. М. Аппроксимация термометрических характеристик
кремниевых диодных сенсоров температуры // Оптоэлектроника и полупроводниковая техника:
Межвед. сб. науч. тр. – 2003. – Вып. 38. – С. 61–70. 2. Шварц Ю. М., Яганов П. А., Дзюба В. Г.
Нейросетевая аппроксимация термометрической характеристики диодного сенсора // Технология
и конструирование в электрон. аппаратуре. – 2005. – №5. – С. 18–22. 3. Попов Б. А. Pавномерное
приближение сплайнами. – Киев: Наук. думка, 1989. – 272 с. 4. Бердышев В. И., Субботин Ю. Н.
Численные методы приближения функций. – Свердловск: Среднеуральское кн. изд-во, 1979. – 120 с.
5. Малачівський П. С. Рівномірне наближення функцій з інтерполюванням у заданих точках //
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2006. – Вип. 4. – C. 142–150.
6. Малачівський П. Модифікований алгоритм Валле–Пуссена // Фізико-математичне моделювання
та інформаційні технології. – 2005. – Вип. 2. – C. 159–166. 7. Попов Б. А., Теслер Г. С.
Приближение функций для технических приложений. – Киев: Наукова думка, 1980. – 352 с.
8. Монцибович Б. Р., Кpивоpучко Г. Ф., Малачивский П. С. и др. Диалоговый пакет программ для
aналитической обработки табличных данных (ППП РАДАН – 2). – Львов: 1988. – 135 c. – Деп. в
Укp. PФАП 27.03.1990, № АП0278. 9. Малачiвський П., Андруник В. Рiвномiрне сплайн-наближення
// Комп’ютерні технології друкарства. – Львів: Українська академія друкарства, 2002. – № 7. –
С. 107–115. 10. www.lakeshore.com/ /Curve 10.