Технологічні особливості опрацювання документів у електронній формі у бібліотеках

2008;
: сс. 229 – 232
Authors: 

Тарасов Д.О.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Розглянуто технологічні особливості опрацювання, реєстрації та збереження електронних документів у бібліотеках, особливості опрацювання окремих видів документів та правові аспекти їх використання.

1. Гречин К. Електронна бібліотека – веління часу // Аудиторія. – 2006. – 28 вересня–
4 жовтня (№27). – С. 12. 2. Литвинова Н.Н. Электронные документы: отбор, использование и
хранение // Библиотека. – 2005. – №6. – С. 6–9. 3. Негуляев Е.А. Открытые электронные архивы в
университетах: воздействие на информационный ландшафт // Четырнадцатая Международная
Конференция "Крым 2007. Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки,
культуры, образования и бизнеса"– 2007. http://elibrary.ru/projects/conference/crimea2007/
presentations/Negulyaev_Crimea_2007.ppt. 4. Бруй О.М. Інституційний репозитарій: перші кроки //
Бібл. форум України. – 2006. – № 4 (14). – С. 14–17. 5. Айвазян О.Б., Глухенька В.О., Петрицька В.М.
Сучасні інформаційні технології в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету //
Комп'ютерні технології в Хмельницькому національному університеті: Інформаційний збірник. –
Хмельницький: ХНУ, 2007. – 91 с.