Застосування модифікованої “гравітаційної” моделі для оптимізації роботи туристично-рекреаційної системи (ТРС)

2008;
: сс. 63 – 69
Authors: 

Виклюк Я.І.

Буковинський університет

Автором розроблено методику та результати розрахунку кількості потенційних
рекреантів туристично-рекреаційного комплексу, що спеціалізується на наданні послуг
гірськолижного відпочинку для основних категорій населення, яка розраховувалась за
допомогою модифікованої “гравітаційної” моделі. Дослідження проводилось на основі
даних експертних оцінок привабливості туристично-рекреаційної системи (ТРС) та
основних категорій населення.

1. Концепція соціально-економічного розвитку Чернівецької області на період до 2011 року. –
Чернівці: Прут, 2004. 2. Crampton L.I. The Gravitation Model. A tool for travel market analyses. –
Revuedu tourisme, 1965, 20, №3.