Випуск 621, 2008

Статті, вміщені у Віснику, підготовлено за результатами закінчених науково-дослідних робіт з теоретичних основ інформатики, систем баз даних та знань, інформаційного моделювання, розподілених інформаційних систем та мереж, управління проектами та програмами, комп’ютерної і математичної лінгвістики.

Для науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Інформаційні системи та мережі: [збірник наукових праць] / відповідальний редактор В. В. Пасічник. – Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 463 с. : іл. – (Вісник / Міністерство освіти і науки України, Національний університ "Львівська політехніка" ; № 805). – Бібліографія в кінці статей.

У цьому номері

(26 статей)

Volodymyr K. Ovsyak

сс. 3 – 18

Григорович А.Г., Григорович В.Г.

сс. 109 – 116

Давидов М.В., Нікольський Ю.В., Пасічник О.В.

pp. 117 - 123

Ришковець Ю.В., Жежнич П.І.

сс. 131 – 138

Кравець Р.Б., Пелещишин А.М., Сєров Ю.О.

сс. 153 – 161

Пасічник В.В., Шаховська Н.Б.

сс. 191 – 203