Алґоритми згортання і розгортання формул абстрактних алгоритмів

2009;
: сс. 37 – 45
Authors: 

Василюк А.С., Басюк Т.М.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Подано означення процесів згортання, розгортання й адаптації формул алґоритмів. Наведено алґоритм комп’ютерної адаптації формул алґоритмів. Синтезовано, мінімізовано, побудовано математичну модель і досліджено алґоритм адаптації базового
знака операції. Наведено моделі алґоритмів згортання і розгортання формул алґоритмів. Показана верифікація розроблених алґоритмів.

1. Овсяк В., Бритковський В., Овсяк О., Овсяк Ю. Синтез і дослідження алґоритмів комп’ютерних систем. – Львів, 2004. – 276 с. 2. Овсяк В. АЛҐОРИТМИ: методи побудови, оптимізації, дослідження вірогідності. – Львів: Світ, 2001. – 160 с. 3. Бритковський В.М. Моделювання редактора формул секвенційних алґоритмів. Автореф. дис. роб. к.т.н. – Львів: видавничо-поліграфічний відділ ЛвЦНТЕІ. – 18 с. 4. Математическая энциклопедия: Гл. ред. И.М. Виноградов, т.3. – М.: Советская Энциклопедия, 1982. – 1184 с. 5. Овсяк В., Василюк А. Принцип побудови підсистеми редагування формул абстрактних алґоритмів // Комп’ютерні технології друкарства – Львів: УАД, – 2004. – № 12. – С. 137–146. 6. Архангельский А.Я. Delphi 6. Справочное пособие – М.: ЗАО “Издательство БИНОМ”, 2001. – 1024 с. 7. Архангельский А.Я. Программирование в Delphi 6. – М.: ЗАО “Издательство БИНОМ”, 2001.