Даталогічна модель бази даних визначення рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри

2009;
: сс. 46 – 54
Authors: 

Верес О.М., Чирун Л.Б.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Досліджено методології розрахунку рейтингів науково-педагогічних працівників кафедр університету. Запропоновано даталогічну модель бази даних підсистеми визначення рейтингу та описано структури її основних об’єктів.

1. Моніторинг стандартів освіти / За ред. А. Тайджнмана і Т.Н. Послтвейта. – Львів: Літопис, 2003. – 328 с. 2. Верес О. М. Інтелектуальна система прийняття рішень рейтингового оцінювання діяльності кафедр університету / О. М. Верес, В. В. Пасічник, Л. Б. Чирун // Міжвузівський регіональний збірник праць “Системні технології”. – Дніпропетровськ, 2007. – №6 (53). – С. 17–29. 3. Верес О. М. Інформаційна модель системи формування рейтингових списків кафедр університету / О. М. Верес, В. В. Пасічник, Л. Б. Чирун // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Інформаційні системи та мережі. – 2008. – №610. – С. 40–51. 4. Верес О. М. Концептуальна модель бази даних кадрового забазпечення кафедр університету / О. М. Верес, В. Л. Мельник, Л. Б. Чирун // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Інформаційні системи та мережі. – 2008. – № 621. – С. 61–68. 5. Берко А. Ю. Застосування баз даних: навч. посібник / А. Ю. Берко, О. М. Верес. – Львів: Ліга-Прес, 2007. – 208 с. 6. Конноли Т. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика : учеб. пособие / Т. Конноли, К. Бегг, А. Страчан. – 2-е изд.; [пер. с англ.]. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2000. – 1120 с. 7. Гарсиа-Молина Г. Системы баз данных: полный курс / Г. Гарсиа-Молина, Дж. Ульман, Дж. Уидом; [пер. с англ.]. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2003. – 1088 с. 8. Крёнке Д. Теория и практика построения баз данных / Д. Крёнке. – 8-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 800 с. (Серия “Классика computer science”). 9. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных / К. Дж. Дейт. – 8-е изд.; [пер. с англ.]. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2005. –1328 с.