Інтелектуальна інформаційна система аналізу навчально-методичного забезпечення кафедри

2009;
: сс. 240 – 247
Authors: 

Чирун Л. В., Сорохан Д. М.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Нові інформаційні, інноваційні, телекомунікаційні технології сприяють ефективності та оптимізації управління навчальним процесом. Запропоновано структуру побудови ІІС аналізу навчально-методичного забезпечення кафедри.

1. Рассел С., Норвиг П. Штучний інтелект. Сучасний підхід. – Вільямс, – 2007. 2. Організаційне керування штучним інтелектом. – Едіторіал УРСС, 2003. 3. Колмогоров А.Н. Теорія інформації і теорія алгоритмів. – М.: Наука, 1987. 4. Юдковский Є. Штучний інтелект як позитивний і негативний фактор глобального риску. – Оксфорд, 2007. 5. Ліцензійні умови надання освітніх послуг в сфері вищої освіти. Затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 № 847.