Математична модель заявника для систем електронного урядування

2011;
: cc. 154–163
Автори: 
Марковець О.В.

The author investigates current view out the tasks of citizen’s requests processing. The mathematical model of the applicant in the system for collecting and processing of citizen’s requests is described. The improved scheme for collecting and processing requests is proposed.

1. Пелещишин А. М. Позицінування сайтів у глобальному інформаційному середовищі / А. М. Пелещишин. — Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2007. — 258 с.
2. Шарков Ф. И. Интерактивные электронные коммуникации / Ф. И. Шарков. — Дашков и Ко, 2009. — 260 с.
3. Думанський Н.О Інтелектуальна система пошуку та збирання інформації з тематичних Веб-ресурсів / Н.О. Думанський , О.В. Марковець // Інформаційні системи та мережі: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2009. — № 631. — С.101—106.
4. Думанський Н.О. Модель агента побудови запиту для тематичної пошукової системи / Н.О. Думанський, О.В. Марковець // Інформаційні системи та мережі: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2010. — № 673. — С. 282–289.
5. Марковець О. В. Використання сучасних інформаційних технології для забезпечення виборчого процесу органів місцевого самоврядування / О.В. Марковець, А.М. Пелещишин // Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. — Львів, 2010. — С.132—134.
6. Марковець О. В. Особливості інтелектуальної системи опрацювання заявок користувача / О.В.Марковець // VII Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2009)»: Тез.доп. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. — С.173.
7. Марковець О. В. Підходи визначення рівня довіри до заявника в системі опрацювання заявок / О.В. Марковець // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: Матеріали міжнародної наукової конференції. Том 1. — Євпаторія, 2010. — С.99—100.
8. Пелещишин А. М. Інтелектуальна система аналізу слабоструктурованих Веб-ресурсів / А. М. Пелещишин, П. І. Жежнич, Ю. О. Сєров // Інформаційні
системи та мережі: Вісник Національного університету «Львівська політехніка» — Львів, 2004. — № 519. — С.275—284.
9. Сєров Ю. О. Аналіз комунікативних процесів у Веб-спільнотах середовища Веб 2.0 /Ю. О. Сєров, А. М. Пелещишин, К. О. Слобода // Східно-Європейський журнал передових технологій. — Харків, 2009. — № 1/2 (37) /2009. — С.38—41.
10. СєровЮ. О. Методи аналізу ефективності веб-форумів / Ю. О. Сєров, Р. Б. Кравець, А. М. Пелещишин // Інформаційні системи та мережі: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2009. — № 653. — С. 197–206.
11. Littlejohn S. W. Theories of human communication / S. W. Littlejohn. — Belmont, CA: Wadsworth, 2002.
12. Shuen A. Web 2.0: A Strategy Guide: Business thinking and strategies behind successful Web 2.0 implementations. / A. Shuen — O’Reilly Media, 2008. — 266 p.

Марковець О.В. Математична модель заявника для систем електронного урядування / О.В. Марковець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 699: Інформаційні системи та мережі. – С. 154–163. – Бібліографія: 12 назв.