Архітектура та модель управління рухом мобільної робототехнічної системи

Цмоць І.Г. Архітектура та модель управління рухом мобільної робототехнічної системи / І.Г. Цмоць, В.М. Теслюк, І.Є.Ваврук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 783 : Інформаційні системи та мережі. – С. 242–251. – Бібліографія: 16 назв.

Authors: 

Цмоць І. Г., Теслюк В. В., Ваврук І. Є.

Requirements of mobile robotic system are formulated. Principles for mobile robotic system implementation are selected. The architecture of the mobile robotic system is developed. A simplified model of robotic motion control system based on taking into account the parameters of the environment and parameters of mobile robotic systems is designed.

1. Медзатий Д.М., Іванчишин Д.О. Розробка статичної моделі системи керування мобільним роботом на базі методу comet // Вісник Хмельницького національного університету № 1 ’2013 — С.108-113.
2. S. Kahar,R. Sulaiman,A. S. Prabuwono, N. A. Ahmad, M. A. Abu Hassan A Review of Wireless Technology Usage for Mobile Robot Controller// 2012 International Conference on System Engineering and Modeling (ICSEM 2012)IPCSIT vol. 34 (2012) р.7-12.
3. Shoval S., Borenstein J., 1999, «Measurement of Angular Position of a Mobile Robot Using Ultrasonic Sensors.» ANS Conference on Robotics and Remote Systems, Pittsburgh, PA, April p.1-6
4. Бабіч К.С., Бабіч Л.О. Концепція автономного інтелектуального мобільного робота // Наукові праціДонНТУ. — 2009. — Вип. 147. — С. 141–146.
5. Голембо В. А., Гребеняк А. В. Навігація в колективі автономних апаратів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2010. — № 688. — С. 77–82.
6. Корольов В.М., Лучук Е.В., Заєць Я.Г., Корольова О.В., Мірошниченко Ю.В. Аналіз світових тенденцій розвитку систем навігації для Сухопутних військ// Військово-технічний збірник Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. — 2011. — Вип. 1(4). — С. 19–29
7. Квасніков В.П., Немченко В.В. Побудова системи керування автономним мобільним роботом на основі багаторівневої системи
перетворення інформації //Авиационно-космическая техника и технология. — 2012. — Т. № 10. — С. 209–212.
8. Теслюк В.М., Ваврук І.Є., Цмоць І.Г.,Ткаченко Р.О, Структура та реалізація управління колісною мобільною робототехнічною системою // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: Матеріали міжнародної наукової конференції ISDMCI’2013. — Херсон: ХНТУ,2013. — С. 298–300.
9.Бондаренко С.Н. Анализ требований к мобильным робототехническим комплексам, используемым в условиях чрезвычайных ситуаций // Проблеми надзвичайних ситуацій: Збірка наукових праць. — 2008. — Вип. 8. — С. 51–57.
10. Цмоць І.Г., Шулак Б.Я., Шкодин А.В., Антонів В.Я. Архітектура інтелектуальної робототехнічної системи для дистанційного дослідження об’єктів // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць.— РВВ НЛТУ України. — 2012. — Вип. 22.11. — С. 319–325.
11. Миронов С.В., Юдин А.В. Система технического зрения в задачах навигации мобильных объектов //Международный журнал програмные продукты и системы № 1 — 2011 р.
12.Dragoicea, M., Dumitrache, I., Cuculescu, D.S., 2003, Multi-behavioral model based autonomous navigation of the mobile robots, International Journal Automation Austria, Vol. 11, Nr.1, pp:1-20, ISSN
1562-2703.
13. Цмоць І.Г., Ваврук І.Є., Теслюк В.М. Моделювання інтелектуального управління рухом мобільної робототехнічної системи // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. — Львів: РВВ НЛТУ України. — 2013. — Вип. 23.15. — С. 290–300.
14. Vavruk Iryna, Tsmots Ivan, Teslyuk Vasyl The selection of construction principles and intelligent tehnologies for mobile robotic systems implementation//Proceedings of IXth International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design.(MEMSTECH’2013) — Lviv: Publisher Lviv Polytechnic, 2012. — P. 179.
15. О. В. Збруцький, Д. С. Мішкін Огляд сучасних систем та алгоритмів технічного зору, що використовуються на безпілотних літальних апаратах та наземних мобільних роботах//Науково-технічний збірник. «Механіка гіроскопічних систем. Гіроскопи та навігаційні системи». Вип. 23.
16. Чистяков М.Г. Задача оптимизации системы автоматического управления: определение предельных режимов движения мобильного робота // Молодежный научно-технический вестник. — 2012. — № 10.