Модель консолідованих даних дистанційного навчально-консультаційного центру осіб із особливими потребами

Кут В.І. Модель консолідованих даних дистанційного навчально-консультаційного центру осіб із особливими потребами / В.І. Кут // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 783 : Інформаційні системи та мережі. – С. 120–127. – Бібліографія: 6 назв.

Authors: 

Кут В. І.

he issue of the development of consolidated information technology applications for building directory data in order to further their integration into the system of distance education of people with special needs is considered.

1. Пасічник В. В. Інформаційні технології та системи дистанційного навчання осіб з особливими потребами / В.В. Пасічник, В.І. Кут // Вісник Тернопільського національного технічного університету. — Тернопіль, 2012. — № 1(65). — С. 127–137.
2. Шаховська Н.Б. Сховища та простори даних: монографія / Н.Б. Шаховська, В.В. Пасічник // Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. — 240 с.
3. Шаховська Н.Б. Формальне подання простору даних у вигляді алгебраїчної системи / Н.Б. Шаховська // Системні дослідження та інформаційні технології = System research & information technologies: міжнародний науково-технічний журнал / Національна академія наук України, Інститут прикладного системного аналізу. — Київ, 2011. — № 2. — С. 128–140.
4. Шаховська Н.Б. Інформаційні компоненти інтелектуальних систем / В.В. Пасічник, Н.Б. Шаховська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська
політехніка», 2008. — № 514 Інформаційні системи та мережі. — С.191—203.
5. Пасічник В.В. Математичне та програмно-алгоритмічне моделювання системи дистанційного навчання осіб з особливими потребами / В.І. Кут, Ю.В. Нікольський, В.В. Пасічник // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — Львів, 2011. — № 710: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — С. 113–122.
6. Шаховська Н.Б. Методи опрацювання консолідованих даних за допомогою просторів даних / Н.Б. Шаховська // Проблеми програмування: науково-технічний журнал / Національна академія наук України, Інститут програмних систем НАН України. — 2011, № 4. — С. 72–84.