Подання реляційних операцій засобами реляційного числення доменів для ненормалізованих відношень

Григорович А.Г. Подання реляційних операцій засобами реляційного числення доменів для ненормалізованих відношень / А.Г. Григорович, В.Г. Григорович // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 783 : Інформаційні системи та мережі. – С. 65–72. – Бібліографія: 9 назв.

Authors: 

Григорович А. Г., Григорович В. Г.

This article presents expressions of relational calculus of domains for nested relations equivalent to extended relational algebra operations.

1. Makinouchi A. A consideration on normal form of not-necessarily-normalized relation in the relational data model / A. Makinouchi // Proceedings of the third international conference on Very large data bases — Volume 3. — Tokyo, 1977. — P. 447–453.
2. Jaeschke G. Remarks on the algebra of non first normal form relations / G. Jaeschke, H. Schek / In Proceedings of ACM Symposium on Principles of Database Systems/ — Los Angeles, March 1982. — P. 124–137.
3. Schek H. Data structures for an integrated data base management and information retrieval system / H. Schek, P. Pistor / In Proc. 8th International Conference on Very Large Databases. — Mexico City, Sep. 1982. — P. 197–207.
4. Shek H. The relational model with relation-valued attributes / H. Shek, M. Scholl // Information Systems, 11(2), 1986.— P. 137–147.
5. Silberschatz A. Database System Concepts: 5th Edition [Електронний ресурс] / A. Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan. — McGraw-Hill, August 9, 2005. Режим доступу: URL: http://codex.cs.yale.edu/avi/db-book/db5/slide-dir/ch9.ppt.
6. Грабовецький Ю. В. Методичні вказівки до вивчення теми «Ненормалізовані реляційні моделі даних» курсу «Бази та банки даних і знань» для студентів спеціальності 2202 «Автоматизовані системи обробки інформації й управління». Ч.1,2. / Ю. В. Грабовецький, В. В. Пасічник // — Львів: ЛПІ, 1990. — 44 с.
7. Григорович А. Г. Реляційне числення доменів для ненормалізованих відношень / А. Г. Григорович , В. Г. Григорович // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. — 2012. — № 8 (179), Ч.2. — С. 24–30.
8. Григорович А. Г. Еквівалентність виразів реляційного числення доменів для ненормалізованих відношень та розширеної реляційної алгебри / А. Г. Григорович, В. Г. Григорович // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — 2013. — № 751. — С. 292–299.
9. Григорович А. Г. Побудова та доведення формул реляційного числення доменів для ненормалізованих відношень, що еквівалентні теоретико-множинним операціям / А. Григорович, В. Григорович // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (Луганськ, 31 травня — 1 червня 2012 р.). — Луганськ : Phoenix, 2012. — С. 27–28.