Моделювання поведінки інтелектуального агента на основі стимулюючого навчання

Вовнянка Р. В. Моделювання поведінки інтелектуального агента на основі стимулюючого навчання / Р. В. Вовнянка, О. В. Оборська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 61–69. – Бібліографія: 11 назв.

Authors: 

Вовнянка Р. В., Оборська О. В.

The article deals with modeling the rational agent behavior based on incentive learning. Matching algorithms that are used to model the behavior of agents are introduced.

1. Литвин В. В. Методи та засоби інженерії даних та знань / В. В. Литвин. — Львів : Магнолія-2006, 2012. — 241 с.
2. Рассел С. Искусственный интеллект / С. Рассел, П. Норвиг. — М., С.-П., К.: Вильямс, 2006. — 1408 с.
3. Литвин В. В. Моделювання плану поведінки інтелектуального агента на основі мереж Петрі та онтологічного підходу / В. В. Литвин // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія : Інформаційні системи та мережі. — 2009. — № 653. — С. 170–175.
4. Литвин В. В. Бази знань інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень / В. В. Литвин. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. — 240 с.
5. Інтелектуальні системи, базовані на онтологіях // Д. Г. Досин, В. В. Литвин, Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник. — Львів: Цивілізація, 2009. — 414 с.
6. Domingos P. (2012). A few useful things to know about machine learning / P.Domingos // Communications of the ACM, 2012. — 55(10). — P. 78–87.
7. Wooldridge M. An Introduction to MultiAgent Systems / M. Wooldridge. — 2nd edition, John Wiley &Sons, 2009. — 412 p.
8. Damien Ernst. Tree-based batch mode reinforcement learning / Damien Ernst, Pierre Geurts, Louis Wehenkel // Journal of Machine Learning Research, 2005. — P. 503–556.
9. Литвин В. В. Система підтримки прийняття рішень як складова автоматизованої системи управління сухопутних військ Збройних сил України / В. В. Литвин, Е. В. Лучук, П. П. Ткачук // Військово-науковий вісник. — 2013. — Вип. 2(9). — С. 43–46.
10. Литвин В. В. Метод моделювання процесу підтримки прийняття рішень у конкурентному середовищі / В. В. Литвин, О. В. Оборська, Р. В. Вовнянка // Математичні машини й системи : наук. журн. — Київ, 2014. — № 1. — С. 50–57.
11. Литвин В. В. Метод використання онтологій в петлі OODA на прикладі функціонування вищих навчальних закладів / В. В. Литвин, Р. В. Вовнянка Складні системи і процеси: наук. журн. / Запорізький інститут державного та муніципального управління. — 2012. — № 2(22). — С. 14–19.