Застосування оптичних лазерних систем та перспективи їх подальшого розвитку

Гринчишин Т. М. Застосування оптичних лазерних систем та перспективи їх подальшого розвитку / Т. М. Гринчишин, Г. В. Кіт // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 96–105. – Бібліографія: 9 назв.

Authors: 

Гринчишин Т. М., Кіт Г. В.

This article provides a detailed analysis of the laser systems in various fields. The system for laser communication is analyzed. The method of bisignal data transfer in the optical channel is justified. A block diagram of the processor forming optical signals is suggested. The operating mock bisignal optical transmitter installation is introduced by the authors in the article.

1. Федоров Б. Ф. Лазерні прилади та системи літальних апаратів // Машинобудування, 2008.
2. Лазери в авіації / під ред. Сидорина В. М.. — Воениздат, 2002.
3. Котельников В. А. Теория потенциальной помехоустойчивости. — М.: Госэнергоиздат, 2006. — 156 c.
4. Гринчишин Т., Николайчук Я. Моделювання процесорів формування та цифрового оброблення сигналів в комп’ю-
терних системах з відкритими оптичними каналами // Компютинг: міжнар. наук. журнал Т. 11, Вип. 2, 2012. — С. 145–155.
5. Grynchyshyn T. M. Methods of digital processing of optical signals based on the randomization procedure: materials of 8-th science conference CADSM 2005. — Lviv. Slavske, 2005. — P. 140–143.
6. Grynchyshyn T. M. Methods of manipulation of signals in optical channels of communication // Materials of science conference TCSET’2004 Lviv. — Slavske, 2004. — P. 363–366.
7. Гриничишин Т. М., Николайчук Я. М. Розробка диференцільних та бісигнальних методів маніпуляції оптичних сигналів в відкритих лініях зв’язку // Вісник Технологічного університету Поділля 2"2004. — Хмельницький, 2004. — Т. 1, Ч. 3. — С. 121–124.
8. Николайчук Я. М. Теорія джерел інформації.— Тернопіль:ТНЕУ, 2008. — 536 с.
9. Гринчишин Т. М. Розробка бісигнального методу передаванння даних з захистом від мультиплікативних завад у відкритому оптичному каналі //
Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, 2012. — № 1 (23). — С. 145–151.