Метод лінгвістичного аналізу україномовного комерційного контенту

2016;
: cc. 185 - 204
Authors: 

Бісікало О. В., Висоцька В. А

Розв’язано науково-практичну задачу автоматичного виявлення значущих ключових слів та рубрикації україномовного контенту в інтернет-системах на основі методу лінгвістичного аналізу текстової інформації. Наведено теоретичне та експериментальне обґрунтування методу лінгвістичного аналізу україномовного контенту з використанням стемінгу Портера. Метод спрямовано на автоматичне виявлення значущих ключових слів україномовного контенту на основі запропонованої формалізації складових аналізу – граматичного (графемного), морфологічного, синтаксичного, семантичного, референційного та структурного.