Метод формування інформаційного портрета користувача в мережі інтернет

2018;
: cc. 75 - 80
Authors: 

Говорущенко Т. О., Медзатий Д. М., Семенюк В. С.

Хмельницький національний університет
E-mail:

 1. tat_yana@ukr.net
 2. d. medzatiy@gmail.com
 3. vitya.semenyuk1995@gmail.com

Розроблено метод формування інформаційного портрета користувача в мережі інтернет, який дає можливість визначити характеристики, що формують інформаційний портрет користувача, орієнтований на вдосконалення таргетингу інформації або на формування іміджу веб-особистості у мережі інтернет

 1. Жуков А. Фингерпринтинг браузера. Как отслеживают пользователей в сети // [Электронный ресурс] / А. Жуков. – Электронные данные. – Режим доступа: https://xakep.ru/2015/01/30/user-web-tracking-howto/ (дата обращения 13.02.2018) – Название с экрана.
 2. Федушко С. Інформаційний слід веб-учасника як основа комп’ютерно-лінгвістичного аналізу веб-контенту / С. Федушко // Інформація, комунікація, суспільство: міжнародна наукова конференція, 19–21 травня 2016 р.: тези доповідей. – Львів, 2016. – С. 72–73.
 3. Федушко С. С. Методи та засоби комп’ютерно-лінгвістичного аналізу достовірності соціально-демографічних характеристик учасників віртуальних спільнот: дис. ... канд. техн. наук: 10.02.21 / Федушко Соломія Степанівна. – Львів: Нац. ун-т “Львівська політехніка”, 2015. – 205 c.
 4. Пелещишин А. М. Методи верифікації персональних даних на основі гендерного аналізу мови користувачів Веб-спільнот / А. М. Пелещишин, С. С. Федушко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2010. – №3/4. – С. 37–39.
 5. Пелещишин А. М. Аналіз існуючих типів віртуальних спільнот у мережі інтернет та побудова моделі віртуальної спільноти на основі веб-форуму / А. М. Пелещишин, Р. Б. Кравець, О. Ю. Сєров // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Серія: Інформаційні системи та мережі. – 2011. – №699. – С. 212–221.
 6. Канюк Н. В. Етапи пошуку в WWW інформації, призначеної для аналізу політичних явищ / Н. В. Канюк, А. М. Пелещишин // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2013. – №4. – С. 57–60.
 7. Flood E. Browser Fingerprinting / E. Flood, J. Karlsson. – Chalmers University of Technology, University of Gothenburg, 2012. – 99 p.
 8. Boda K. User Tracking on the Web via Cross-Browser Fingerprinting / K. Boda, A. M. Foldes, G. G. Gulyas, S. Imre // 16th Nordic Conference on Secure IT-Systems, October 26–28, 2011: Proceedings. – Tallinn (Estonia), 2011. – P. 31–46.
 9. Ali M. User Profiling Through Browser Finger Printing / M. Ali, Z. A. Shaikh, M. K. Khan, T. Tariq // International Conference on Recent Advances in Computer Systems, November 30 – December 01, 2015: Proceedings. – Hail (Saudi Arabia), 2015. – P. 135–140.
 10. Kaur N. Browser Fingerprinting as User Tracking Technology / N. Kaur, S. Azam, K. Kannoorpatti, K. C. Yeo, B. Shanmugam // 11th International Conference on Intelligent Systems and Control, January 05–06, 2017: Proceedings. – Coimbatore (India), 2017. – P. 103–111.
 11. Eckersley P. How Unique Is Your Web Browser? / P. Eckersley // 10th International Symposium on Privacy Enhancing Technologies, July 21–23, 2010: Proceedings. – Berlin (Germany), 2010. – P. 1–18.
 12. Глущенко Н. Слишком большие данные: сколько информации хранится в Интернете? // [Электронный ресурс] / Н. Глущенко. – Электронные данные. – Режим доступа: https://ain.ua/special/skolko-vesit-internet/ (дата обращения 14.02.2018). – Название с экрана.
 13. Bernardo V. Web-based Fingerprinting Techniques / V. Bernardo, D. Domingos // 13th International Joint Conference on e-Business and Telecommunications, July 26–28, 2016: Proceedings. – Lisbon (Portugal), 2016. – Pp. 271-282.
 14. Upathilake R. A Classification of Web Browser Fingerprinting Techniques / R. Upathilake, YK. Li, A. Matrawy // 7th International Conference on New Technologies, Mobility and Security, July 27–30, 2015: Proceedings. – Paris (France), 2015. – Pp. 1–5.
 15. Flood E. Browser Fingerprinting / E. Flood, J. Karlsson. – Chalmers University of Technology, University of Gothenburg, 2012. – 99 p.
 16. Fifield D. Fingerprinting Web Users Through Font Metrics / D. Fifield, S. Egelman // 19th International Conference on Financial Cryptography and Data Security, January 26–30, 2015: Proceedings. – San Juan (Puerto Rico), 2015. – P. 107–124.
 17. Boda K. User Tracking on the Web via Cross-Browser Fingerprinting / K. Boda, AM. Foldes, GG. Gulyas, S. Imre // 16th Nordic Conference on Secure IT-Systems, October 26–28, 2011: Proceedings. – Tallinn (Estonia), 2011. – P. 31–46.
 18. Takei N. Web Browser Fingerprinting
  using only Cascading Style Sheets / N. Takei, T. Saito, K. Takasu, T. Yamada // 10th International Conference on Broadband and Wireless Computing, Communication and Applications, November 4–5, 2015: Proceedings. – Krakow (Poland), 2015. – P. 57–63.
 19. Laperdrix P. Beauty and the Beast: Diverting modern web browsers to build unique browser fingerprints / P. Laperdrix, W. Rudametkin, B. Baudry // IEEE Symposium on Security and Privacy, May 23–25, 2016: Proceedings. – San Jose (CA, USA), 2016. – P. 878–894.
 20. Ali M. User Profiling Through Browser Finger Printing / M. Ali, ZA. Shaikh, MK. Khan, T. Tariq // International Conference on Recent Advances in Computer Systems, November 30 – December 01, 2015: Proceedings. – Hail (Saudi Arabia), 2015. – P. 135–140.
 21. Laperdrix P. Mitigating Browser Fingerprint Tracking: Multi-Level Reconfiguration and Diversification / P. Laperdrix, W. Rudametkin, B. Baudry // 2015 IEEE/ACM 10th International Symposium on Software Engineering for Adaptive and Self-Managing Systems, May 18–19, 2015: Proceedings. – Florence (Italy), 2015. – P. 98–108.
 22. Kaur N. Browser Fingerprinting as User Tracking Technology / N. Kaur, S. Azam, K. Kannoorpatti, KC. Yeo, B. Shanmugam // 11th International Conference on Intelligent Systems and Control, January 05–06, 2017: Proceedings. – Coimbatore (India), 2017. – P. 103–111.
 23. Khanna VK. Remote Fingerprinting of Mobile Phones / V. K. Khanna // IEEE Wireless Communications. – 2015. – Vol. 22. – Issue 6. – P. 106–113.
 24. Eckersley P. How Unique Is Your Web Browser? / P. Eckersley // 10th International Symposium on Privacy Enhancing Technologies, July 21–23, 2010: Proceedings. – Berlin (Germany), 2010. – P. 1–18.
 25. Глущенко Н. Слишком большие данные: сколько информации хранится в Интернете? // [Электронный ресурс] / Н. Глущенко. – Электронные данные. – Режим доступа: https://ain. ua/special/skolko-vesit-internet/ (дата обращения 14.02.2018) – Название с экрана.