Розроблення структур файлів для оптимального відображення первинних електромагнітних даних геофізичних досліджень

2018;
: сс. 105 - 114
Authors: 

Савків Л.Г.

Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна Національної академії наук України, e-mail: lidiakvigf@ukr. net

Проаналізовано питання збору первинних геофізичних даних в інформаційній технології, їх групи, характеристики, класи задач, для розв’язання яких вони придатні. На основі детального вивчення характерних особливостей постійних та польових досліджень розроблено структури файлів для оптимального відображення електромагнітних даних, а також запропоновано інструкції для зведення таких даних до вигляду, придатного для подальшої комп’ютерної обробки та автоматизованого аналізу.

 1. Толстой М. І., Гожик А. П., Рева М. В., Степанюк В. П., Сухорада А. В. Основи геофізики (методи розвідувальної геофізики): Підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2006. – 446с.
 2. Хмелевской В. К., Костицын В. И. Основы геофизических методов: учебник для вузов Перм. ун-т. – Пермь, 2010. – 400 с.
 3. Ю. В. Якубовский Электроразведк. – М.: Недра, 1973. – 304 с.
 4. Хмелевской В. К. Краткий курс разведочной геофизики изд. 2-е. – М.: издательство Московского университета, 1979. – 287 с.
 5. Bernard Dost, Jan Zednik, Jens Havskov, Raymond Willemann and Peter Bormann Seismic Data Formats, Archival and Exchange [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://gfzpublic.gfzpotsdam.e/pubman/item/escidoc:4007:7/component/escid.... pdf (дата звернення 03.05.2018) – Назва з екрана.
 6. GSETT-, Provisional GSE 2.1 Message Formats & Protocols Operations Annex 3 May 1997 [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www. seismo. ethz. ch/export/sites/sedsite/research-and-teaching/. galleries/pdf_products_software/provisional_GSE2.1. pdf (дата звернення 03.05.2018) – Назва з екрана.
 7. SEED Reference Manual Standard for the Exchange of Earthquake Data SEED Format Version 2.4 August, 2012 International Federation of Digital Seismograph Networks Incorporated Research Institutions for Seismology United States Geological Survey [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://www. fdsn. org/seed_manual/SEEDManual_V2.4. pdf (дата звернення 03.05.2018) – Назва з екрана.
 8. IRIS Incorporated Research Institutions for Seismology Data Formats [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://ds. iris. edu/ds/nodes/dmc/data/formats/ (дата звернення 03.05.2018) – Назва з екрана.
 9. IRIS Incorporated Research Institutions for Seismology miniSEED [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://ds. iris. edu/ds/nodes/dmc/data/formats/miniseed/ (дата звернення 03.05.2018) – Назва з екрана.
 10. SeismicHandler Reading MiniSEED data into SH/SHM [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www. seismic-handler. org/wiki/ShmDocReadMiniseed (дата звернення 03.05.2018) – Назва з екрана.
 11. Metronix Geophysics [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www. geo-metronix. de/mtxgeo/(дата звернення 03.05.2018) – Назва з екрана.
 12. güralp [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www. guralp. com/ (дата звернення 03.05.2018) – Назва з екрана.
 13. Lviv Centre of Institute for Space Research [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www. isr. lviv. ua/index_ua. htm (дата звернення 03.05.2018) – Назва з екрана.
 14. Карпатське відділення Інституту геофізики ім.. С.І. Субботіна НАН України [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www. cb-igph. lviv. ua/spost. htm (дата звернення 03.05.2018) – Назва з екрана.
 15. Підвірний О. І. До питання збору і передачі первинних геофізичних даних в автоматизованих системах // Геодинаміка. – 2013. – № 2(15). – С. 286–288.
 16. Дещиця С. А. Технологічний комплекс та результати електромагнітного моніторингу екологічно проблемних об’єктів Передкарпаття / С. А. Дещиця, О. І. Підвірний, О. І. Романюк, Л. Г. Савків // Геодинаміка. – 2014. – № 1(16). – С. 114–128.
 17. Сапужак О. Я., Романюк О. І., Ладанівський Б. Т., Підвірний О. І., Коляденко В. В., Дещиця С. А., Климкович Б. Я., Сироєжко О. В. Електророзвідувальні дослідження карстових явищ на території Бартатівського навчально-виховного комплексу (Львівська область) // Матеріали III Міжнародної наукової конференції “Актуальні проблеми геосередовища і зондуючих систем”, Київ, 3–5 жовтня 2017 р. – Київ: Талком, 2017. С. 95–96.
 18. Максимчук В. Ю., Козицький С. З., Кудеравець Р. С., Чоботок І. О., Романюк О. І., Дещиця С. А., Сапужак О. Я. Результати магнітних та електророзвідувальних досліджень на Крехівському газовому родовищі // Матеріали VI Міжнародної наукової конференції “Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища”, Львів, 20–23 вересня 2016 р. – Львів: Сполом, 2016. – С. 172–174.
 19. Дещиця С. А., Романюк О. І., Підвірний О. І., Коляденко В. В., Сапужак О. Я. Електрометричні спостереження на екологічно проблемних територіях Заходу України // Матеріали VI Міжнародної наукової конференції “Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища”, Львів, 20–23 вересня 2016 р. – Львів: Сполом, 2016. С. 59–61.
 20. Дещиця С. А. Оцінка стану екологічно проблемних об’єктів Калуського гірничо-промислового району електромагнітними методами та їх моніторинг / С. А. Дещиця, О. І. Підвірний, О. І. Романюк, Ю. В. Садовий, В. В. Коляденко, Л. Г. Савків, Ю. С. Мищишин // Наука та інновації. – 2016. – Т. 12, № 5. – С. 47–59.
 21. Хмелевской В. К. Электроразведка: учебник. – изд. 2-е. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 422 с. 22. Ваньян Л. Л. Электромагнитные зондирования. – М.: Научный мир, 1997. – 219 с.