Розроблення віртуального лабораторного практикуму для дистанційного дослідження цифрових систем передавання в системі Moodle

1
Національний університет "Львівська політехніка"

Описано розроблення віртуального лабораторного практикуму для дослідження основних перетворень, яких зазнає мовний сигнал у системі передавання з часовим ущільненням каналів та імпульсно-кодовою модуляцією з візуалізацією результатів дослідження. Проаналізовано доцільність використання віртуальної лабораторії при вивченні дисципліни “Телекомунікаційні системи передавання” для студентів напряму підготовки “Телекомунікації”.

1. Положення про дистанційне навчання // Офіційний сайт Українського інституту інформаційних технологій в освіті: http://udec.ntu-kpi.kiev.ua.

2. Збірник нормативних документів Національного університету “Львівська політехніка” / за ред. професора Ю. Я. Бобала. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008. – С. 173.

3. Канали та системи передавання інформації / укл. Р. Колодій, реєстраційний номер Е41-127-01/2011 від 02.06.2011 р. (http://vns.lp.edu.ua/course/view.php? id=8018).

4. Телекомунікаційні системи передачі. Ч. 1 / укл.: Р. Колодій, ЕНМК (в стані розробки) від 28.08.2013 р. http://vns.lp.edu.ua/ course/view.php? id=10046.

5. Кухаренко В. М. Дистанційне навчання: Умови застосування. Дистанційний курс / В. М. Кухаренко, О. В. Рибалко, Н. Г. Сиротенко: навч. посібник. – 2-ге вид., доп. – Х., 2001.