Розроблення віртуального лабораторного практикуму для дистанційного дослідження цифрових систем передавання в системі Moodle

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

In this paper the development of emulation of digital transmission systems for the study of basic transformations that is undergoing speech signal in a transmission system with time multiplexing and pulse code modulation with imaging findings. Analyzed the feasibility of using virtual simulator in the study subjects “Telecommunication transmission systems” for students training “Telecommunications” and test control of learning material.

1. Положення про дистанційне навчання // Офіційний сайт Українського інституту інформаційних технологій в освіті: http://udec.ntu-kpi.kiev.ua.

2. Збірник нормативних документів Національного університету “Львівська політехніка” / за ред. професора Ю. Я. Бобала. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008. – С. 173.

3. Канали та системи передавання інформації / укл. Р. Колодій, реєстраційний номер Е41-127-01/2011 від 02.06.2011 р. (http://vns.lp.edu.ua/course/view.php? id=8018).

4. Телекомунікаційні системи передачі. Ч. 1 / укл.: Р. Колодій, ЕНМК (в стані розробки) від 28.08.2013 р. http://vns.lp.edu.ua/ course/view.php? id=10046.

5. Кухаренко В. М. Дистанційне навчання: Умови застосування. Дистанційний курс / В. М. Кухаренко, О. В. Рибалко, Н. Г. Сиротенко: навч. посібник. – 2-ге вид., доп. – Х., 2001.