Компетентнісний підхід до підготовки іт-фахівців на основі проектного навчання

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Національний університет "Львівська політехніка"

Досліджено проблеми якості ІТ-освіти, а саме підвищення рівня професійних компетентностей майбутніх фахівців на основі технологій проектного навчання. Оцінювання показників сформованості компетентностей під час проектно-орієнтованого навчання ґрунтується на Скрам-методології з використанням інструментів середовища Moоdle.

1. Міжнародний центр тестування Pearson VUE [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://home.pearsonvue.com/

2. Міжнародний центр тестування Certiport [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.certiport.com/

3. The Association for Computing Machinery [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// info.acm.org

4. Institute of Electrical and Electronic Engineers [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ieee.org

5. Стандарти CC2001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// ampl77.spb.ru/ publications/

6. Грекул В. И., Денищенко Г. Н., Коровкина Н. Л. Управление внедрением информационных систем. – М.: Интернет-университет информационных технологий. Бином. Лаборатория базовых знаний, 2008. – 224 с.

7. Braglia M., Frosolini M. An integrated approach to implement Project Management Information Systems within the Extended Enterprise // International Journal of Project Management. – 2014. – 32(1). – P. 18–29.

8. Lee S.-K., Yu J.-H. Success model of project management information system in construction // Automation in Construction. – 2012. – 25. – P. 82–93.

9. Caniëls M., Bakens R. The effects of Project Management Information Systems on decision making in a multi project environment // International Journal of Project Management. – 2012. – 30(2). – P. 162–175.

10. Орлов А. Секреты управления программистами. – М.: Вильямс, 2008. – 192 с.

11. Рейнвотер Дж. Х. Как пасти котов. Наставление для программистов, руководящих другими программистами. – СПб.: Питер, 2006. – 256 с.

12. Tuning Educational Structures in Europe [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.unideusto.org/t uningeu/

13. Scrum Methodology [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// scrummethodology.com/ 14. Сайт Інституту підприємництва та перспективних технологій Нац. ун-ту «Львівська політехніка» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ippt.lp.edu.ua/