проектно-орієнтоване навчання; компетенція; модель компетентності; освітній простір; IT-фахівець

Компетентнісний підхід до підготовки іт-фахівців на основі проектного навчання

Досліджено проблеми якості ІТ-освіти, а саме підвищення рівня професійних компетентностей майбутніх фахівців на основі технологій проектного навчання. Оцінювання показників сформованості компетентностей під час проектно-орієнтованого навчання ґрунтується на Скрам-методології з використанням інструментів середовища Moоdle.