Розроблення набору правил для україномовного методу автоматизованого творення відмінкових форм імен в електронному документообігу

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Удосконалено метод для автоматизованого відмінювання імен, який ґрунтується на створенні набору правил з врахуванням роду. Метод реалізовано на базі Google Apps, як складову тестового порталу адміністративних послуг, запропонованого для Львівської політехніки.

1. Войтко В. В. Розробка та реалізація лінгвістичних методів аналізу власних назв / В. В. Войтко, М. П. Боцула, Г. Л. Луцишин // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2008. – № 1. – С. 81–85.

2. Морфер / Программа склонения по падежам Сергея Слепова. – Режим доступу: http://morpher.ru/DemoUA.aspx.

3. Відмінювання ПІБ української та російської мови / NameCaseLib. – Режим доступу: http://namecaselib.com/ua/case/.

4. Склонение фамилий, имен и отчеств по падежам / Королевство Delphi. Виртуальный клуб программистов. – Режим доступу: http://www.delphikingdom. com/padeg_online.asp.

5. Український правопис. – К. : Наукова думка, 2015. – 288 с. – Режим доступу: http://izbornyk.org.ua/pravopys/pravopys2015.htm.

6. Жежнич П. І. Використання Google Apps в організації навчального процесу / П. І. Жежнич // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: наук.-практ. конф., 18–20 листопада 2014 р.: тези. доп. – Львів, 2014. — С. 35–38.