Google Apps

Розроблення набору правил для україномовного методу автоматизованого творення відмінкових форм імен в електронному документообігу

Удосконалено метод для автоматизованого відмінювання імен, який ґрунтується на створенні набору правил з врахуванням роду. Метод реалізовано на базі Google Apps, як складову тестового порталу адміністративних послуг, запропонованого для Львівської політехніки.