ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРЕСИ ДЛЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

На теренах української преси вирізняється понад 70 видів дитячих журналів та газет. Сьогодні вони здатні задовольнити навіть найвибагливіших читачів. Така преса найяскравіше і по-особливому реагує на події, що відбуваються у соціумі, завжди була і залишається одним із основних комунікативних каналів, за допомогою яких до дитини надходить інформація різного змісту та форми. Не є винятком і телепередачі, які з часом згуртувалися у повноцінні телеканали для дітей. Сучасні діти не залишаються байдужими до суспільних подій і очікують відповіді на свої запитання саме від улюблених журналів, газет та телеканалів. Саме вони замінюють дітям книжки, батьків у вільний час, навчають і виховують, тобто з їхньою допомогою дитина формує власний світогляд, побудований на інформації, яку вона поглинає. Тому дуже важливим є дослідження та вивчення актуальних проблем ТБ, журналів та газет, призначених для дитячої аудиторії. Нині преса та телеканали для дітей майоріють картинками та іграми, через що втрачається та послаблюється пізнавальна функція видань, а це нині є важливою темою для дослідження. Мета статті – дослідити особливості підготовки журналів, газет та телепередач для дітей, окреслити напрями вдосконалення журналістської майстерності для підготовки медіа-продукції та її успішної реалізації, виявити недоліки та запропонувати способи їх виправлення.

1. Boyarinova O. Marketing researches of children’s periodicals in Ukraine // O. Boyarinova // Actual problems of international relations. – 2010. – P. 89. Sidorenko N. M. Achievements and miscalculations of the press for children in Ukraine / N. M. Sidorenko, O. O. Dubetska. – UDC 070 48 (477).

2. Stadniychuk R. Modern Ukrainian periodical for children: who is who // Word and Time. – 1999. – № 2. – P. 69–72

3. Struslyak O. V. Historical aspects of the origin and development of periodicals for children / O. V. Struslyak // Khmelnitsky Humanitarian Pedagogical Academy. – UDC 655.11: 070445 (045)

.4. Tkachenko V. Crisis of Multiculturalism and the Problems of a Single Educational Field / Vasyl Tkachenko // Day. – July 21, 2011. 5. Ukrainian Media Landscape-2015: Analytical Report. / Ed. V. Ivanova – K.: FKA, AUP, 2015. – 36 p.