Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: журналістика

Є правонаступником збірника наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Журналістські науки», який започатковано у 2017 р.

Відповідно до Наказу Міністерства освіти та науки України № 1017 від 27.09.2021р. "Вісник Національного університету "Львівська політехніка": журналістика" включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія "Б"). Галузь науки: соціальні комунікації, спеціальність 61 (журналістика).  

http://nfv.ukrintei.ua/view/615d9333e9af184a6f277b02

Реєстрація та індексація журналу:

Кожній опублікованій статті присвоюється ідентифікатор DOI

Виходить двічі на рік з 2021 року

E-mail: journalismnulp@gmail.com

Мова видання: українська та англійська

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ #24755-14695Р від 19.02.2021