КОМПОНЕНТИ ІМІДЖЕВОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВЕДЕННЯ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОГО ТЕЛЕКАНАЛУ «1+1» ТА ОБЛАСНОГО ТЕЛЕКАНАЛУ «ЗАПОРІЖЖЯ»)

1
Національнийй університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто структурні компоненти іміджевої привабливості України в умовах ведення гібридної війни за матеріалами телеканалів «1+1» та «Запоріжжя». Імідж держави розглянуто як актив, що забезпечує приплив інвестицій, розвиток економіки, культури. Надано рекомендації щодо формування позитивного іміджу держави.

Російсько-український воєнний конфлікт, який триває з 2014 року, змушує нас не тільки відповідально ставитися до розвитку інформаційно-пропагандистського забезпечення як способу нейтралізації негативного інформаційно-психологічного впливу ворога, запобігати поширенню неправдивої інформації про Україну, а й потурбуватися про іміджеву привабливість нашої держави як на міжнародній арені, так і всередині країни. І для всеукраїнського, і для регіонального телебачення важливим є популяризація іміджевої привабливості України, збереження власної інформаційної «ніші», захист глядацької аудиторії від негативного впливу чужого інформаційного продукту, налагодження порозуміння і постійного діалогу. Українське телебачення має підтримувати ідеї державності, сприяти подоланню комплексу меншовартості у суспільстві, підвищенню рівня його свідомості, популяризувати українську культуру, звичаї та традиції, сприяти формуванню позитивного іміджу країни на міжнародній арені.

Досліджено, що компонентами іміджевого потенціалу України є не тільки її культурна та історична спадщина, досягнення в галузі культури, науки та спорту, а й науково-технічний, аграрний потенціал, і, власне, самі українці. Україну варто презентувати як «інвестиційний оазис», особливо в світлі децентралізації, за якої громади стають справжніми господарями території; як країну з перспективами розвитку промислового потенціалу Донбасу після його деокупації. Економіка «відкритого» типу дасть можливість Україні інтегруватися в світову систему руху капіталу, технологій, трудових ресурсів і дасть змогу отримати світовий досвід, новітні розробки і технології.

 

1. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення»» від 01.11.2016 1715-VIII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/1663-19 

2. Магда Є., Водотика Т. Імідж в умовах гібридної війни. Яким шляхом піти Україні [Електронний ресурс] / Є. Магда, Т. Водотика. – Режим доступу:http://www.eurointegration.com.ua/experts/2016/10/18/7055993/

3. Рибаченко В. Імідж України в українському та світовому інформаційному просторі [Електронний ресурс] / В. Рибаченко. – Режим доступу: http://ijimv.knukim.edu.ua/zbirnyk/1_2/19-rybachenko.pdf 4. Шкуро А. Позитивний міжнародний імідж як потреба сучасного державотворення України [Електронний ресурс] / А. Шкуро. – Режим доступу: http://cacds.org.ua/ru/comments/1065