Логістика

Тематика:

  • Сучасна теорія логістики та маркетингу, їх адаптація до функціонування внутрішнього ринку,
  • презентація маркетингу і управління логістикою методів,
  • механізми формування та проектування логістичних систем,
  • аналіз практичного міжнародного досвіду в області інтеграції логістики і маркетингу.

Виходить два рази на рік.