1 - 3 жовтня, 2020


XVI Міжнародна наукова онлайн-конференція СловоСвіт 2020 «Проблеми української термінології»

СловоСвіт

Львів, Україна

За період 1992–2020 рр. ТК СНТТ організував і провів 15 міжнародних наукових конференцій «Проблеми української термінології». У роботі конференцій беруть участь провідні науковці, термінологи, філологи України та з-за кордону. На кожній конференції приймають Ухвалу, у якій враховано пропозиції учасників, що стосуються стану української термінології в усіх царинах суспільного життя, українського правопису, укладання та видання словників, створення термінологічних баз і банків даних тощо.