Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»

У Науковому журналі «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» подано статті, які є результатами наукових досліджень працівників, докторантів та аспірантів Національного університету «Львівська політехніка», інших українських та зарубіжних науково-навчальних та виробничо-господарських організацій, які відображають проблеми та перспективні напрями розвитку менеджменту, підприємництва, інвестиційної та інноваційної діяльності, особливості управління національним господарством, механізми підвищення ефективності управління науково-освітянською діяльністю тощо. Публікації будуть цікавими та корисними для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів та інших науково-навчальних установ, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Мова видання: змішаними мовами: українська, англійська, болгарська, грецька, естонська, ірландська, іспанська, італійська, латиська, литовська, нідерландська, німецька, польська, португальська, румунська, словацька, словенська, угорська, фінська, французька, хорватська, чеська, шведська.

Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»  є правонаступником Вісника Національного університету "Львіська політехніка" Серії «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку».

Журнал входить до переліку фахових видань категорії Б, затвердженого наказом МОН  України №886 від 02.07.2020 року  зі спеціальностей:

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльні

Збірник виходить двічі на рік. Статті приймаються до друку:

Випуск 1 -  до 1 квітня поточного року;

Випуск 2 - до 15 вересня поточного року