Методичний підхід до оцінювання та відбору венчурних проєктів

2021;
: сс. 161 - 166
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті досліджено та проаналізовано методичні підходи до оцінювання та відбору венчурних проєктів, виявлено, що у динамічному середовищі функціонування венчурні фонди вибирають такі стратегії залучення та підготовки угод, які відповідають їх досвіду і положенню на ринку. Сформовано основні етапи відбору венчурних проєктів, що дозволяє формалізувати процес відбору венчурних проєктів і зробити його максимально прозорим, зрозумілим та простим. Досліджено та систематизовано критеріальну базу показників оцінювання та відбору венчурних проєктів, що дозволяє формалізувати процес їх оцінювання та прийняття раціональних управлінських рішень.

  1. Лапицкая Л.М. Венчурное финансирование : учеб. пособие. Минск : БГУ, 2019. С. 184.
  2. Щукін О.І., Матієнко В.М. Методи оцінки венчурних проектів: особливості та можливі підходи.​Академічний огляд. 2009. № 1. С. 71-76.
  3. Охріменко О. О. Методичні підходи до оцінки ефективності венчурних  проектів.  Економічний аналіз. 2013. Т. 14, № 2. С. 70-77. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2013_14%282%29    13
  4. Тульчинський Р.В., Жадан І.І. Квантовий економічний аналіз як метод визначення прийнятності інвестиційних проектів. Сучасні проблеми економіки і підприємництва. 2011. № 7. С. 230-235.