Значимість основних чинників економічної конкуренції через призму використання інструментів проєктного менеджменту у підприємництві

2021;
: сс. 138 - 145
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Lviv Polytechnic National University

Розглянуто основні чинники економічної конкуренції, а саме: люди, час, гроші та якість. Відображено можливість керувати даними чинниками через конкретні інструменти проєктного менеджменту. Підкреслено практичну значимість кожного з чинників економічної конкуренції та відповідного для управління ним інструменту проєктного менеджменту на прикладі компаній в різних сферах економіки, спираючись на результати досліджень чи статистичні дані. Запропоновано удосконалений процес оцінювання зацікавлених груп впливу на проєкти з метою підвищення рівня їх конкурентоспроможності.

 1. Самсоненко М.С., Передало Х.С. (2021) Проєктний менеджмент як інструмент управління економічною конкуренцією. Ефективна економіка. №1.  URL:  http://www.economy.nayka.com.ua/?op= 1&z=8552 (дата звернення: 08.02.2021).
 2. Кестел Д., Даве В. (2014). Руководство к Своду знаний по управлению проєктами (Руководство PMBOK). 5-е изд.  Олимп-Бизнес. – 586с.
 3. Scrum чи не Scrum - який підхід обрати? URL: https://worksection.com/ua/blog/scrum.html (дата звернення 15 грудня 2020 р.).
 4. Freeman, R. E., & Evan, W. M. 1990. Corporate governance: A stakeholder interpretation. The Journal of Behavioral Economics. 19(4): 337–359.
 5. Рибак А.І, Азарова І.Б. (2017) Управління зацікавленими сторонами в проєктному менеджменті: монографія. ОДАБА – 145 с.
 6. Самсоненко М.С., Передало Х.С. (2021) Управління зацікавленими групами впливу проєктів в сфері економічної конкуренції. The driving force of science and trends in its development. Vol. 1., 124-129 с.
 7. PwC Україна (2016) 19-те Щорічне опитування керівників найбільших компаній світу URL: https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2016/19th-ceo-survey-ukr.pdf (дата звернення 8 лютого 2021 р.).
 8. ХОРОШОП (2018) Огляд українських служб доставки URL: https://horoshop.ua/ua/blog/obzor- ukrainskikh-sluzhb-dostavki/ (дата звернення 8 лютого 2021 р.).
 9. ShiStrategies (2020) КВС – бізнес-зброя проти пандемії URL: https://strategi.com.ua/event/ksv-biznes- zbroiu-proty-pandemiia/ (дата звернення 9 лютого 2021 р.).
 10. Staff Capital (2014) 14 ключових принципів Демінга URL: https://staff-capital.com/14-printcipov- deminga/ (дата звернення 9 лютого 2021 р.).
 11. Skillbox (2018) Цикл Деминга, или PDCA: улучшение процессов разработки и управление каче- ством продукта URL: https://skillbox.ru/media/management/tsikl_deminga/ (дата звернення 9 лютого 2021 р.).