Скандинавська модель трансферу технологій: досвід та особливості

2021;
: cc. 166 - 180
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Наведено результати дослідження особливостей Скандинавської моделі трансферу технологій, яка продемонструвала свою ефективність у Норвегії, Швеції та Фінляндії. Описано результати функціонування трансферу технологій в інноваційній екосистемі цих країн, через їх місце у міжнародних рейтингах інновацій. Для оцінювання результативності функціонування трансферу технологій запропоновано застосовувати шести критерійну шкалу, яка містить: індекс розвитку людського потенціалу, глобальний індекс знань, рейтинг легкості ведення бізнесу, глобальний індекс інновацій, глобальний індекс конкурентоспроможності та індекс захисту прав власності. Проаналізовано особливості функціонування механізмів трансферу технологій у Норвегії, Швеції та Фінляндії. Визначено особливості цих субмоделей, які визначають їхню ефективність, а, з іншого боку, можуть і мають бути залучені в українську практику трансферу технологій.

 1. Smith B., Brown C. A. (2019). Tools and weapons: the promise and the peril of the Digital Age. Penguin press. New York. 346 p.
 2. Asheim B. (2005). Knowledge bases and regional innovation systems: Comparing Nordic clusters. Research Policy.№ 34: 1173–1190.
 3. Рибак Ю. В. (2013). Кластерна політика країн Скандинавського регіону у формуванні та ефектив- ному функціонуванні конкурен-тоспроможних кластерів // Економіст. –№ 9: 40–44.
 4. Карп’юк О. (2013). Національні моделі стимулювання інноваційного процесу. Стратегічні пріори- тети. № 3: 47–49.
 5. Тітаренко Г. (2014). Аналіз зарубіжного досвіду державного регулювання інноваційного розвитку та доцільності його використання в Україні. Проблеми науки. № 11–12: 44–45.
 6. Голиченко О. (2012). Модели развития, основанного на диффузии технологий. Вопросы экономики. № 4:. 117–132.
 7. Ляшенко О. М. (2010). Комерціалізація та трансфер технологій: категорії та методи інноваційної діяльності. Інноваційна економіка. № 5:. 8–13.
 8. Омельяненко В. А. (2013). Аналіз динаміки потенціалу інноваційної системи при міжнародному трансфері високих технологій // Формування сучасних механізмів розвитку інноваційної сфери економіки: монографія / [кол. авт.]; за наук. ред. І. Ю. Швець. Сімферополь: ДІАЙПІ, С. 175–185.
 9. Андросова О. Ф., Череп А. В. (2013) . Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності: монографія К.: Кондор, 356 с.
 10. Щербак А. В. (2015). Кластерна політика Норвегії. Економіст, . № 9, 34–35.
 11. GDP per capita (current US$) 2020. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD (дата звернення 19 жовтня 2021 р.).
 12. Human Development Index Ranking 2020. URL: http://hdr.undp.org/en/content/latest-human-develop- ment-index-ranking (дата звернення 17 жовтня 2021 р.).
 13. Knowledge Index. URL: https://www.undp.org/publications/global-knowledge-index-2020#modal- publication-download (дата звернення 17 жовтня 2021 р.)
 14. Doing business, URL: https://russian.doingbusiness.org/ru/rankings (доступ 17 жовтня 2021 р.).
 15. Global Innovations Index. URL: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/ (дата звернення 17 жовтня 2021 р.).
 16. The Global Competitiveness Index 2020. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobal CompetitivenessReport2019.pdf (дата звернення 17 жовтня 2021 р.).
 17. The International Property Right Index, URL: https://www.internationalpropertyrightsindex.org/ (дата звернення 17 жовтня 2021 р.).
 18. Research and development expenditure (% of GDP), URL: https://data.worldbank.org/indicator/ GB.XPD.RSDV.GD.ZS (дата звернення 19 жовтня 2021 р.).
 19. Rinkkala M., Launonen P., Weckstrom N., Koponen P. (2019). Innovation and growth ecosystems in Finland. Spinverse Oy. 48 c. URL: https://teknologiateollisuus.fi/sites/default/files/2020-01/Internationally% 20significant%20innovation%20and%20growth%20ecosystems%20in%20Finland.pdf (дата звернення 19 жовтня 2021 р.).
 20. EBRD Knowledge Economy Index. URL: https://www.ebrd.com/news/publications/brochures/ebrd- knowledge-economy-index.html (дата звернення 17 жовтня 2021 р.).