Комплексне поєднання традиційних та нових способів зубонарізання - резерв підвищення техніко-економічної ефективності виробництва зубчастих коліс великих модулів

2012;
: cc. 102 - 106
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Наведено характеристику та обґрунтування комплексного застосування під час виготовлення зубчастих коліс з великими модулями нового способу радіально-колового формоутворення зубців дисковою фрезою і традиційного зубонарізання стандартною черв’ячною фрезою для виконання відповідно чорнового та чистового переходів зубооброблення, що забезпечує підвищення продуктивності, дотримання вимог точності зубчастих коліс та підвищення технологічної гнучкості.

1. Литвиняк Я.М. Підвищення ефективності операцій виготовлення циліндричних евольвентних зубчастих коліс радіальним формоутворенням зубців / Я.М. Литвиняк, І.Є. Грицай // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2009. — № 642: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. — С. 18 — 24. 2. Литвиняк Я.М. Інструментальне забезпечення отримання евольвентного профілю зубців циліндричних коліс способом радіально-колового формоутворення / Я.М. Литвиняк, І.Є. Грицай // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2010. — № 679: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. — С. 14–21. 3. Литвиняк Я.М. Розрахунок параметрів дискових інструментів для радіально-колового нарізання зубчастих вінців циліндричних зубчастих коліс // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2011. — № 702: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. — С. 24–31. 4. Литвиняк Я.М. Нарізання зубців зубчастих коліс заданого профілю дисковим інструментом за допомогою копіювального пристрою способом радіально-колового формоутворення // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2011. — № 701: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. — С. 61–69.