Технологічні аспекти процесу радіально-колового нарізання циліндричних зубчастих коліс з динамічною зміною швидкості різання

2012;
: cc. 19 - 25
1
Національний університет “Львівська політехніка”

Проаналізовано основні положення теорії дислокацій з точки зору використання у реологічних моделях різання. Наведено результати імітаційного моделювання критерію Бюргерса. Наведено математичну модель, яка описує поведінку термопружнопластичної заготовки у процесі її нарізання.

1. Литвиняк Я.М. Нарізання зубців зубчастих коліс заданого профілю дисковим інстру- ментом за допомогою копіювального пристрою способом радіально-колового формоутворення // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — 2011. — № 701: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. — С. 61–69. 2. Литвиняк Я.М. Розрахунок параметрів дискових інструментів для радіально-колового нарізання зубчастих вінців циліндричних зубчастих коліс // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — 2011. — № 702: Оптимізація 
виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. — С. 24–31. 3. Проектирование универсальных шарниров и ведучих валов / А.Х. Беркер, И.Р. Вагнер, Н.В. Вебстер и др. — Л.: Машиностроение, 1984. — 463 с. 4. Зубчатые и червячные передачи. Некоторые во- просы геометрии, кинематики, расчета и производста / под. ред. Н.И. Колчина. — Л.: Машино- строение, 1968. — 363 с. 5. Кіницький Я.Т. Теорія механізмів і машин. — К.: Наук. думка, 2002. — 660 с.