Врахування пружних деформацій опор під час ремонту корпусу обертового агрегата

2012;
: cc. 59 - 62
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Lviv Polytechnic National University
3
Національний університет “Львівська політехніка”; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Запропоновано методику виконання ремонтних робіт із заміни дефектних ділянок корпусу обертового агрегата із врахуванням податливості опор. Отримано вирази для визначення необхідних переміщень опор. Проведено обчислення силових навантажень на корпус для восьмиопорного агрегата 0 5×185 м. Розроблено рекомендації щодо проведення ремонту агрегата.

1. Казаков В.Г., Равикович В.В., Кураков А.И. Процессы и аппараты производства тонких порошков из абразивных материалов. — М.: Недра,. 1996. — 326 с. 2. Ладыгичев М. Г. Вращающиеся печи: теплотехника, управление и экология: справ. изд.: в 2-х кн. — Кн. 1 / М. Г. Ладыгичев, В. Г. Лисиенко, Я. М. Щелоков; под ред. В. Г. Лисиенка. — М.: Теплотехник, 2004. — 688 с. Кузьо И. В., Пашистый В. А. и др. Способ ремонта корпуса вращающейся печи. А.С. СССР № 1534264. — 1990, бюл. 1. — 4 с. 4. Микольский Ю. Н. Выверка и центровка промышленного оборудования / Ю. Н. Микольский, В. М. Кравченко. — [2-е изд.]. — К.: Будівельник, 1979. — 188 с. 5. Дзюбик Л., Кузьо І., Прокопишин І. Статична рівновага балки змінної жорсткості на пружних опорах з попереднім зміщенням // Машинознавство. — 2009. — № 11. — С. 27 — 30. 6. Кузьо І. В. Особливості діагностування цементних печей із врахуванням пружних деформацій опор / І. В. Кузьо, Л. В. Дзюбик // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій: 2-га Міжнар. наук.-техн. конф., 11 — 13 листопада 2010 р.: пр. конф. — Львів, 2010. — С. 182 — 184. 7. Кузьо І. В. Врахування пружних деформацій опор обертових печей під час монтажно-налагоджувальних робіт / І. В. Кузьо, Л. В. Дзюбик // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів». — 2009. — № 641. — С. 39 — 42. 8. Дзюбик Л. В. Моделювання силових навантажень в корпусі обертового агрегата із врахуванням пружності / Л. В. Дзюбик // ПІДСТРИГАЧІВСЬКІ ЧИТАННЯ-2010: (підсумки конференції молодих учених). — [Електронний ресурс]. — Режим доступу до журн.: http://www.iapmm. lviv.ua/chyt2010/materials/pc2010-01-D-11.pdf. 9. Кузьо І. В. Розрахунок пружних деформацій опор та точність діагностування обертових печей / І. В. Кузьо, Л. В. Дзюбик, І. Єфремов // зб. наук. пр.: Галузеве машинобудування, будівництво. — 2009. — Т.3, Вип. 3 (25). — С. 135 — 138.