Параметри поперечного перерізу зрізів в радіально-обкочувальному способі нарізання зубчастих коліс з осьовою подачею

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Розроблено математичні залежності для дослідження процесу різання і формоутворення в радіально-коловому способі нарізання зубчастих коліс дисковою фрезою. Наведено результати теоретичного аналізу параметрів зрізів — товщини і площі поперечного перерізу та експериментального дослідження зношування дискової фрези в процесі нарізання зубчастих коліс

1. Патент України № 73550: МПК7 B23P15/14: Благут Е.М. Спосіб нарізки зубчастих коліс синусоїдальної передачі Благута. Бюл. № 8, 2005 р. 2. Грицай І.Є. Моделювання параметрів зрізів, сил та моментів під час нарізання зубчастих коліс черв`ячними фрезами. Машинознавство. N7, 1998. С.19-23. 3. Грицай І.Є., Афтаназів І.С.Підвищення ефективності двохперехідного нарізання зубчастих коліс черв’ячними фрезам з модифікованим профілем // Вестник Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт». Машиностроение. Выпуск 40. Київ — 2001. С. 140 — 149.