Параметри поперечного перерізу зрізів в радіально-обкочувальному способі нарізання зубчастих коліс з осьовою подачею

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

Mathematical dependences are worked out for research of cutting process and formation in the radial-circle method of gear-wheels cutting by a disk milling cutter. Results over of theoretical analysis of cuts parameters — thickness and area of transversal cut and experimental research of wear of disk milling cutter are brought in the process of cutting of gear-wheels

1. Патент України № 73550: МПК7 B23P15/14: Благут Е.М. Спосіб нарізки зубчастих коліс синусоїдальної передачі Благута. Бюл. № 8, 2005 р. 2. Грицай І.Є. Моделювання параметрів зрізів, сил та моментів під час нарізання зубчастих коліс черв`ячними фрезами. Машинознавство. N7, 1998. С.19-23. 3. Грицай І.Є., Афтаназів І.С.Підвищення ефективності двохперехідного нарізання зубчастих коліс черв’ячними фрезам з модифікованим профілем // Вестник Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт». Машиностроение. Выпуск 40. Київ — 2001. С. 140 — 149.