Features of Determination of Geometrical Sizes of Cyclones With Spiral Sending Vehicle and Their Influence Are on Hydraulic Resistance

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Львівський інститут економіки і туризму

Проаналізовано співвідношення геометричних розмірів найбільш поширених циклонів типу ЦН. Визначено співвідношення геометричних розмірів циклону з спіральним направляючим апаратом. Проведено дослідження гідравлічного опору циклонів з спіральним направляючим апаратом. Визначено вплив геометричних розмірів на величину гідравлічного опору цих апаратів.

1. Циклоны НИИОГАЗ. Руководящие указания по проектированию, изготовлению, монтажу и эксплуатации. // Государственное научно-техническое издательство химической литературы. Москва 1956г. — 72 с.; 2. Дубинін А.І., Майструк В.В., Гаврилів Р.І., Циклони із спіральним направляючим апаратом. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Харків — 2011 вип. 2/6(50). С. 35-37; 3. SolidWorks. Компьютерное моделирование в инженерной практике / Авторы: Алямовский А. А., Собачкин А. А., Одинцов Е. В., Харитонович А. И., Пономарев Н. Б. — СПб.: БХВ-Петербург, 2005. — 800 с.: ил.;