Врахування помилок першого та другого роду перемикального пристрою для системи із двократним гарячим резервуванням

2017;
: сс. 29 - 35
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Запропонована модель надійності системи із двократним гарячим резервуванням та неідеальними перемикальними пристроями, яка призначена для визначення ймовірності її безвідмовної роботи. Особливість моделі полягає у тому, що у ній враховані помилки першого та другого роду для перемикальних пристроїв. Для визначення ймовірнісних характеристик системи використано динамічне дерево відмов та марковську модель.

1. Дружинин Г. В. Надежность автоматизированных систем / Г. В. Дружинин. — М.: “ЭНЕРГИЯ”, 1977. — 536 с. 2. Mostafa Abouei Ardakan. Reliability optimization of series—parallel systems with mixed redundancy strategy in subsystems / Mostafa Abouei Ardakan, Ali Zeinal Hamadani // Reliability Engineering & System Safety. — 2014. — Vol. 130. — P. 132–139. 3. Ушаков И. А. Курс теории надежности систем: учеб. пособ. / И. А. Ушаков. — М.: Дрофа, 2008. — 239 с. 3. Богатырев В. А. Надежность дублированных вычислительных комплексов / В. А. Богатырев, С. А. Башкова, В. Ф. Беззубов, А. В. Полякова, Е. Ю. Котельникова, И. Ю. Голубев // Научно-технический вестник Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики. — 2011. — № 6 (76). — С. 76–80. 4. Волочій Б. Ю. Технологія моделювання алгоритмів поведінки інформаційних систем / Б. Ю. Волочій. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2004. — 219 с. 5. Daniya Zamalieva. A probabilistic model for online scenario labeling in dynamic event tree generation / Daniya Zamalieva, Alper Yilmaz, Tunc Aldemir // Reliability Engineering & System Safety. — 2013. — Vol. 120. — P. 18–26. 6. Daniya Zamalieva. Online scenario labeling using a hidden Markov model for assessment of nuclear plant state / Daniya Zamalieva, Alper Yilmaz, Tunc Aldemir / Reliability Engineering & System Safety. — 2013. — Vol. 110. — P. 1–13. 7. Manno G. Conception of Repairable Dynamic Fault Trees and resolution by the use of RAATSS, a Matlab<sup class="reg">®</sup> toolbox based on the ATS formalism / G. Manno, F. Chiacchio, L. Compagno, D. D’Urso, N. Trapani // Reliability Engineering &System Safety. — 2014. — Vol. 121. — P. 250–262. 8. Daniele Codetta-Raiteri. Integrating several formalisms in order to increase Fault Trees’ modeling power / Daniele Codetta-Raiteri // Reliability Engineering & System Safety. — 2011. — Vol. 96, No 5. — P. 534–544. 9. Москвіна І. І. Врахування помилок першого та другого роду перемикального пристрою для системи із гарячим резервуванням / І. І. Москвіна, Т. О. Стефанович, C. В. Щербовських // Технологічний аудит та резерви виробництва. — 2015. — Т. 5, № 2(25). — С. 54–59. 10. Москвіна І. І. Врахування помилок першого та другого роду перемикального пристрою для системи із холодним резервуванням / І. І. Москвіна, Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. — 2016. — № 6(80). — С. 113–119. 11. Щербовських С. В. Математичні моделі та методи для визначення характеристик надійності багатотермінальних систем із урахуванням перерозподілу навантаження: моногр. / С. В. Щербовських. — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 296 с.